En dag i havna: Disse tre skipene er det Strand Shipping og Mo Shipping som har kontroll over. Lasten består av, f.v., skrap fra Harstad til Celsa, koks til Elkem fra Belgia og mangan fra Ferroglobe til Tyrkia.

Et maritimt kompetansesenter

Skrevet for Strand Shipping
25.01.2019 18:10

Dette bildet sier alt om Strand Shipping: Tre skip, tre kunder, tre land – ett selskap.

Strand Shipping er et av Norges største skipmegler-kontor innen kystsegmentet. Selskapet har vært en markant aktør i Norge og Europa siden starten for 25 år siden og opererer i dag 23 skip for norske rederier.

– Gjennom et tett samarbeid med et skipsmegler- kontor i Moss, har vi direkte tilgang til en flåte på 45 skip i størrelsesorden 2.000-4.500 dødvekttonn, sier daglig leder Tom Engø.

STORE KUNDER

Strand Shipping jobber for store norske aktører som blant annet Yara, Skretting, Elkem, Celsa og Sibelco.

Saken fortsetter under bildet.

   Stolt sjef: Daglig leder Tom Engø i Strand Shipping er stolt over at hans dyktige stab er med på å øke verdiskapingen for den lokale industrien.   

– Vi håndterer primært bulklaster, men kan også bistå med noe stykkgods og prosjektlaster, sier Engø. I tillegg selger selskapet kompetanse til kunder som trenger å styrke logistikktjenester som fakturering, dokumenthåndtering og godkjenning av skip i havna.

NØYE KOREOGRAFERT

For shipping er en enorm ballettforestilling hvor alt må være koreografert ned til minste detalj. Gjennom oppkjøpet av Mo Shipping har man sikret seg en komplett organisasjon, hvor Mo Shipping tar seg av generell skipsklarering på en døgnkontinuerlig basis.

Med 800 anløp i 2018 og 4,5 millioner tonn over kai, sier det seg selv at oppgavene står i kø med alt fra los og taubåter til fortolling, mannskapsbytte og vedlikehold.

ØKER VERDISKAPINGEN

– Vi liker å se på oss selv som et maritimt kompetanse- senter som er med på å øke verdiskapingen for den lokale industrien, sier Engø. Men for å få til dette, er Engø og hans folk hundre prosent avhengige av tillit ute i markedet og ute i den store verden. Det betinger reising og møter.

– Det er først når du kan prate ansikt til ansikt at du blir kjent med folk og slik knytter vi også verdifulle kontakter, sier Engø.

Som er helt klar på at den viktigste årsaken til selskapets suksess, er en fantastisk stab: 

– Jeg er rett og slett stolt over alle de flotte folkene som jobber her.