MILJØBEVISSTE GRÜNDERE: – Når vi får lov til å bidra til et bedre miljø samtidig som vi hjelper mennesker og kan opprettholde en lønnsom bedrift, så føler vi virkelig at vi har lykkes, sier Grete Lian og Sissel Åvitsland

Pulserende miljøbedrift

Skrevet for Askeladden Ressurssenter
21.10.2018 22:28

Det startet som en litt vill idé i en kjeller på Gruben. 20 år senere har Grete Lian og Sissel Åvitsland gjort Askeladden Ressurssenter til en pulserende miljøbedrift.

 – Det begynte som en bruktbutikk, men vi så fort at her var det et behov for å tenke mer helhetlig. Ikke minst dreide det seg om menneskene i nærmiljøet, sier gründerne Grete Lian og Sissel Åvitsland.

Trippel-effekten

De beskriver seg selv som sosiale entreprenører som leverer resultater på en trippel bunnlinje:

– Det handler om en sosial, økonomisk og miljømessig effekt.

Saken fortsetter under bildet.

TOPP ARBEIDSMILJØ: Latteren sitter løst når Marie Moen Samuelson og Annie Haugmo samler varer som skal prises og settes ut i butikken.

 Fra dag én har Grete og Sissel vært særlig opptatte av mennesker og positiv utvikling.

– Vår erfaringsbaserte kompetanse er byggesteinene i det vi holder på med.

 Derfor har også begge to tatt utdanning innen coaching med vekt på samarbeid og kommunikasjon.

Et Kinderegg av en idé

Askeladdens Kinderegg av en forretningsidé går langs tre akser:

 – Vi er miljøforkjempere som daglig jobber med å redusere den stadig økende mengden med avfall som produseres. Hvert år går det ut rundt 150 tonn med brukte og fullt brukbare gjenstander fra butikken vår.

Saken fortsetter under bildet.

TETT DIALOG: Janne Lomøy Bogen var 100 prosent ufør. Nå har hun 50 prosent fast jobb på Askeladden. Her er det Sissel Åtvitsland som gir den siste oppdateringen.

 – Vi er en arbeidstreningsbedrift som blant annet har et samarbeid med NAV og Driv Karriere. Vår mål er å fange opp folk som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet og hvert år er det rundt 50 personer innom hos oss.

 – Vi driver BUA Rana, som er en gratis utlånssentral for sports- og friluftsutstyr. I et folkehelseperspektiv er det viktig at trang økonomi ikke skal være til hinder for at barn og voksne kan delta i meningsfylte aktiviteter.

Bredt spekter

I tillegg har Askeladden oppdrag med å tømme Fretex-containere for tekstiler som pakkes og sendes til Trondheim, de rydder miljøstasjonene til Helgeland Avfallsselskap, fyller opp butikker med poser til avfallssortering og de har en egen kantine-tjeneste.

Saken fortsetter under bildet.

ET FLOTT TILBUD: – BUA er et tilbud som gjør at alle får en sjanse til en aktiv hverdag, uavhengig av økonomien, sier avdelingsleder Jan Willem Kok.

Askeladden har også egne containere med tekstiler som tas inn og selges i Askeladdens egne butikker: Fra Ranværing - til Ranværing .

– I tillegg kan vi tømme hele ”flyttebo” eller ”dødsbo”. Vi samarbeider med eiendomsmeglere, stylister, vaskebyrå og avfallsbyrå, så blir det opp til kundene å velge hvilke tjenester de ønsker, forteller Grete og Sissel.

Saken fortsetter under bildet.

EKSLUSIVE VARER: Elisabeth Kristoffersen og Kamilla Fagerland sørger for topp service når kundene kommer innom Grønn Mani Thrift Shop. 

Tilbud i sentrum

Siste tilskudd på stammen for Askeladden Ressurssenter, er bruktbutikken Grønn Mani -Thrift Shop i sentrum. Det begynte som et tremåneders prosjekt, nå er det forlenget ut året.

 – Her tilbyr vi et mindre utvalg med eksklusive varer fra vårt bruktlager.

Mangfold uten fagkrav

Men, som sagt, for Askeladden Ressurssenter, går miljø og mennesker hånd i hånd. I tillegg til  NAV og Driv Karriere samarbeider de blant annet med Ravo, Kriminalomsorgen, Rana Arbeidssenter og flere skoler, både på ungdomstrinnet og videregående.

– Det handler om mennesker som er i randsonen av ordinært arbeidsliv. Mennesker som er innenfor, utenfor eller balanserer mellom dette.

Saken fortsetter under bildet.

HELT ELEKTRISK: Ryggproblemer gjorde industrijobben vanskelig for Magne Ivar Karlsen. Nå er han på Askeladden for å avklare sin arbeidshelse, og her har han ansvaret for å sjekke ut alt av elektrisk utstyr.

Avgjørende mestring

 Nøkkelordet her er verdighet. Verdien av å bli sett, ha et  trygt, inkluderende  og utviklende nettverk med et stort mangfold og uten fagkrav. 

– Vi legger stor vekt på at deltagerne opplever mestring i arbeidsoppgavene hos oss. Ingen kan alt, men alle kan noe.  Vi tilbyr tilpassede arbeidsoppgaver i kombinasjon med positive tilbakemeldinger.

 – Vår erfaring sier at det er denne metoden som gir best trivsel og trygghet. Noe som igjen gir økt læring, selvinnsikt og til slutt personlig utvikling. 

Saken fortsetter under bildet.

SIRKELEN ER SLUTTET: Det begynte med en bruktbutikk og ble til en pulserende miljøbedrift. Her sjekker Sissel Åvitsland de siste klærne som er kommet inn.

Grete og Sissel er svært bevisste på at de som kommer til Askeladden skal få utvidet sin horisont, og se at det finnes flere valg. Og, ikke minst, at de har et selvstendig ansvar for egen utvikling.

Mister aldri gløden

Det har vært en lang vei fra den spede begynnelsen i kjelleren på Gruben, men Grete Lian og Sissel Åvitsland har fortsatt den samme gløden:

 – Vi har den unike posisjonen hvor vi både kan bidra til et bedre miljø, samtidig som vi får hjelpe folk som trenger det. Når vi i tillegg også kan skape ordinære arbeidsplasser, så blir det ikke bedre enn det.