KLARE TIL INNSATS: Bærekraftmålene til FN ligger i bunnen når ACT og bedriftene i klyngen skal stake ut en ny kurs. F.v. Forretningsutvikler Lasse Klæbo, prosjektleder Tone Jakobsen og klyngeleder i ACT, Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland.

HJELPER NÆRINGSLIVET TIL NYE HØYDER

Skrevet for Kunnskapsparken Helgeland*
01.01.2021 13:00

Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap med 18 ansatte. De har avdelinger i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. Målsettingen er å bidra til vekst på Helgeland.

Vår aktivitet er kunnskapsbasert, og kompetanseutvikling, klynger, nettverk og innovasjonsaktivitet styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi bidrar også ved å synliggjøre det brede spekteret av aktører og muligheter som finnes på Helgeland, forklarer Monica Paulsen som er konstituert daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland.

Kunnskapsparken har en rolle som motor, megler og møteplass, og bistår både små og store virksomheter.

– I en tid som har vært særlig utfordrende for reiselivsnæringen, har over 1500 ansatte fått viktig kompetansepåfyll i kompetansesatsingen Reis Nord, fortsetter Paulsen. Prosjektet ledes av Kunnskapsparken Helgeland i samarbeid med Egga utvikling, KPB og reiselivsklyngene Arctic 365 og InnOpp. Reis Nord er en del av N2, og støttes av Nordland, Troms- og Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Hoveddelen av våre aktiviteter er knyttet opp mot innovasjon og nyskaping, med tjenester som er rettet mot gründere, oppstartsbedrifter og etablerte virksomheter.

– I inkubatoren kan bedriftene få hjelp til å utvikle seg helt fra idéstadiet. Vi kan hjelpe dem med å vurdere ideene, gjøre markedsanalyser, skrive søknader eller innhente kapital.

– Vi ser at når de får hjelp til disse tingene, så går det raskere, og ved å koble på ny kompetanse blir ofte også resultatet bedre, tilføyer Paulsen. Inkubatoren har fra neste år fått innvilget opprykk i SIVA sitt inkubatorprogram som følge av gode resultater.

 

Ingen er for store, 
ingen for små

Kunnskapsparken Helgeland jobber med alle typer bransjer. Et eksempel er den spennende nyetableringen Visit Plura, som utvikler et område i Plurdalen til å bli en grottedestinasjon som skal tiltrekke seg grottedykkere fra hele verden. Kunnskapsparken har jobbet sammen med Visit Plura i cirka to år. Et annet eksempel er battericellefabrikken Freyr som er under etablering. Bedriften har vært inkubatorbedrift i mer enn to år og fått god drahjelp. Freyr har skyhøye ambisjoner og ifølge Dagens Næringsliv er bedriften i dag verdt mer enn 700 millioner kroner. – I Freyr gikk Kunnskapsparken inn som tidlig investor. Vårt bidrag var den gang bare på en halv million kroner, men i den fasen hadde det en stor signaleffekt og flere investorer kom til, sier Paulsen.

Inkubatorbedriften Avanti Engineering har 15 ansatte i Mo i Rana og på Nesna. Selskapet har etablert en portefølje av egenutviklede produkter som 3D skanner for kvalitetskontroll av fisk og helautomatiske vaksinemaskiner for havbruksnæringen. I tillegg har de produkter for dimensjonsmålinger av stålemner under høy temperatur og hastighet, ned til en nøyaktighet på 0.1mm. Selskapet har høy ekspertise blant annet innen maskinsyn, robotisering, automasjon og instrumentering. Ved at inkubatoren bidrar med kompetanse og kapasitet innen forretningsutvikling, akselereres utviklingen av en spennende bedrift sier Paulsen.

 

Tidenes grønne 
industrisatsing i nord

Kunnskapsparken Helgeland leder Arctic Cluster Team (ACT) som er en av Norges ledende industriklynger. Klyngen skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge, og har over 80 partnere. ACT dekker hele verdikjeden fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til produktene leveres til et nasjonalt og internasjonalt marked. Bedriftene har mer enn 5300 ansatte og omsetter for over 32 milliarder kroner. Gjennom klyngesamarbeidet tar hjørnesteinsbedriftene ansvar for egen omstilling, utvikling av leverandørbedrifter og samfunn.

Fra 2021 har ACT fått plass i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA Pro. Det er det statlig finansierte Norwegian Innovation Clusters (NIC) som har gitt grønt lys for at ACT får rykke opp én divisjon. NIC har som oppgave å bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

 

Viktige støttespillere

Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge Nordlandhar vært sentrale samarbeidspartnere i utvikling av klyngen.

– De har vært svært viktige støttespillere for oss. De har bidratt med både kompetanse, nettverk og regionale midler som har vært utløsende for å realisere denne store satsingen, sier klyngeleder i ACT Monica Paulsen.

 

Styrket posisjon og kraft

For ACT vil opptaket til ARENA Pro utløse 60 millioner kroner løpet av de neste fem årene; 50 prosent fra offentlige virkemidler og 50 prosent i egeninnsats fra partnerskapet.

– Vi er glade for at ACT vinner fram i tøff konkurranse med dyktige næringsklynger fra hele landet. En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT vil bidra til økt bærekraft globalt, og utvikle arbeidsplasser og samfunn i nord. Ingenting er bedre enn det, sier Paulsen.

– Til slutt må vi nevne at vi har tatt ansvar for etablering av Vitensenter Nordland, lokalisert i Mo i Rana. Senteret skal bli et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter som fokuserer på Nordlands naturressurser, bærekraft, teknologi og digitalisering. Vitensenteret vil styrke kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og bidra til økt verdiskaping i Nordland. Det vil styrke regionens synlighet, som også er veldig viktig, konkluderer Monica Paulsen.

 

ET SENTER FOR LÆRING OG OPPLEVELSER: Gjennom etablering av Vitensenter Nordland får Nordland tilført ressurser fra det nasjonale Vitensenterprogrammet. Senteret er lokalisert i Mo i Rana, og skal bidra med populærvitenskapelig formidling i hele fylket.