I dag teller de fire fulltidsansatte. Per-Anders Nesje. Petter Albertsen, Karlo Albertsen og Heidi Øverdal jobber alle som gravferdskonsulenter.

Hos Albertsens Begravelsesbyrå blir du møtt av medmennesker med følsomhet og omsorg

Familiebedriften Albertsens Begravelsesbyrå feirer 20 år i år. Begravelsesbyrået møter mange pårørende i arbeidet sitt, og det aller viktigste er å lytte på deres ønsker og tanker.


En hjelpende hånd når det trengs

Daglig leder Karlo Albertsen forteller at de har holdt til i de samme lokalene helt siden oppstart. I år kjøpte de opp et begravelsesbyrå på Hemnes, og bistår dermed Rana,

Lurøy, Nesna, Rødøy og Hemnes når det oppstår dødsfall. De siste tjue årene har Albertsens Begravelsesbyrå vært tilgjengelige 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

Albertsens Begravelsesbyrå bistår de pårørende med de trenger og ønsker.

-Arbeidet vårt består i all hovedsak av å ta vare på de pårørendes ønsker og behov. Alt det andre kommer etter det. Uansett hvem de er, hva de mener og hvilken trosretning de har skal vi behandle dem med verdighet gjennom hele prosessen. Vi stiller oss disponible til alle døgnets tider fordi noen kan dø når som helst, og da må vi være tilgjengelig for å bistå.

En del av noe større

I fjor gikk de inn i Heder, et nasjonalt fellesskap for familieeide begravelsesbyråer. Som en allianse deler de kompetanse og erfaringen innenfor bransjen, og de får i tillegg bistand med markedsføring og medierådgiving. Å være en del av Heder er også et kvalitetsstempel. Det er nemlig strenge kriterier for å bli en del av felleskapet.

-Vi er stolte av at vi har fått innpass i Heder. I bransjen vår veier det tungt, og det sees på som et kvalitetsstempel. Gjennom Heder får vi tilgang til kurs og videreutdanning som gjør at vi kan heve kompetansen i selskapet. Bedriftene som er en del av Heder har også de samme etiske prinsippene som handler om at alt skal gjøres riktig og at det aldri skal tas noen snarveier.

Tette familiebånd

Siden han var 16 år har Petter Albertsen, sønn av Karlo, vært inne i bedriften. De siste syv årene har han vært en aktiv ansatt. På sikt ser Karlo for seg at sønnen skal ta over driften, men det blir ikke med det første. I dag teller de fire fulltidsansatte, Karlo Albertsen, Petter Albertsen, Heidi Øverdal og Per-Anders Nesje.


Midt i sentrum har Albertsens kontoret ligget helt siden de så dagens lys for 20 år siden.

-Denne bransjen er ikke for alle. Vi trenger de rette folkene, og jeg har ikke tenkt meg noen steder med det første. Til vanlig har vi rundt 200 dødsfall i året, men i år kommer vi til å ligge rundt 270. Vi merker at vi er inne i den såkalte «eldrebølgen». Vi har også vunnet anbudet til politiet, noe som også fører til en del aktivitet. Om noen år er planen uansett at Petter skal ta over, men jeg har fortsatt noen gode år igjen, smiler Karlo Albertsen.

Følsomhet, omsorg og medmenneske

Videre forteller Karlo at det er viktig å møte de pårørende med åpenhet, for hver enkelt person opplever sorg og savn ulikt. Da er det viktig å kunne være der for dem, for et dødsfall er nok noe av det mest traumatiske man kan oppleve gjennom livet. Kommunikasjon er med andre en stor del av hverdagen på Albertsens Begravelsesbyrå.

De siste årene har Albertsens Begravelsesbyrå lagt merke til at familier ønsker mer omfattende og detaljrike begravelsesprogrammer, og der bistår gravferdskonsulente familiene med design. 

-Du må ha en hvis grad for følsomhet for å vite hva du skal si og hvordan du skal si det når du møter så mange forskjellige folk. De valgene som blir tatt skal være på de pårørendes betingelser, og det skal være med utgangspunkt i deres ønsker og behov. Vår rolle er ikke å påvirke noen til å ta valg. Vår jobb er å veilede dem underveis, mens vi lytter på deres historie. Jeg lærer nye ting om meg selv og faget hver dag! Den dagen noen påstår at de er utlært, det er dagen de må innse de egentlig er ferdig, avslutter Karlo Albertsen.