MASKINENTREPRENØR: Forsmo Maskiner & Transport er en allsidig maskinentreprenør som utfører både små og større oppdrag. Her er daglig leder Ketil Brandt Forsmo (t.v) og anleggsleder Stian Gulla.

– Hos oss får du trygge og varige løsninger

Forsmo Maskiner & Transport utfører alle typer av gravearbeid du måtte ha bruk for på tomta di.

Vi er en profesjonell part som sørger for at du får gode og trygge løsninger, og et resultat som varer. Det sier daglig leder Ketil Brandt Forsmo og anleggsleder Stian Gulla.

Forsmo Maskiner & Transport AS er en allsidig maskinentreprenør og utfører både små og større oppdrag, som gravearbeid, utkjøring og tilførsel av masse, dreneringsarbeid, og planering av innkjørsel og hage. Entreprenøren tar seg også av nødvendige varslinger og søknader til kommunen, hvis kunden ønsker det.

 

I denne gravemaskinen er høyder og dybder i terrenget plottet inn på skjerm, noe som gjør gravearbeidet mer effektivt.

– Vi har maskiner og kunnskap til de fleste oppdrag som private har bruk for, forteller Forsmo.

 

– Forsmo ble en vinner for oss

Vi treffer Forsmo og Gulla på ei splitter ny boligtomt i Skogveien 29 på Selfors. Her er de godt i gang med å grave ut og sikre tomta til de kommende husbyggerne Line Riksvold og Trond-Espen Ervik.

– Da vi startet jakten på tomt var vi i kontakt med flere grave-entreprenører. Vi så på flere tomter og fikk med oss sakkyndige på befaring. Her opplevde vi stor forskjell på entreprenørene, og Forsmo ble fort en vinner. Vi opplevde Forsmo som profesjonelle, de vet hva de holder på med og er meget samarbeidsdyktige. En fordel er også at de er kjent i området og vet hva som må gjøres på tomta. Vi føler oss veldig trygge på at Forsmo gjør en utmerket jobb og at vi vil bli fornøyde med resultatet, forteller Line Riksvold og Trond-Espen Ervik.

 

Hos Forsmo Maskiner & Transport er lang og solid erfaring blandet med en moderne maskinpark.

 

Mer effektiv med nye maskiner

Ketil Brand Forsmo er tredje generasjons leder i familiebedriften som bestefaren hans startet. I dag er solid erfaring blandet med en moderne maskinpark. Både støynivå og utslippsnivå har blitt betraktelig lavere de siste årene. Teknologien inne i deres nyeste gravemaskin har også utvidet seg. På en skjerm i førerhuset er høyder, dybder og arrondering av terreng plottet inn. Gravemaskinskuffa kan forhåndsprogrammeres til hvor dypt den skal grave.

– Ny teknologi gjør at hver oppgave tar kortere tid, forteller Forsmo.

 

 Anleggsleder Stian Gulla (t.v.) og daglig leder Ketil Brandt Forsmo foran deres nyeste gravemaskin.

 

Godt rykte

Med sine snart 60 år i bransjen er Forsmo Maskiner & Transport en stabil og levedyktig aktør.

– Vi vet at vi har fått nye jobber på grunn av erfaringer tidligere kunder har hatt med oss. De er fornøyde, stoler på oss og vet at vi gjør jobben ordentlig. Sånt er hyggelig å oppleve, sier daglig leder Ketil Brandt Forsmo og anleggsleder Stian Gulla.