I dag teller de 23 ansatte fordelt på tre avdelinger i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Selskapet har allerede nådd forventningene på 15 millioner for 2021

Mestring i testing

Testpartner startet opp i 2016 med mål om å etablere en sunn økonomisk virksomhet med fokus på trygghet for ansatte, tillit for kunden og høy kvalitet på tjenestene, altså mestring i testing. Det er tydelig at de har klart å lykkes med målene, for oppdragsmengden vokser og vokser, og i dag teller de 23 ansatte fordelt på tre avdelinger i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Testpartner har de siste åren hatt høyt fokus på kompetanseheving, sertifisering og godkjenning internt i bedriften, slik at de nå er godt rustet til å ta på seg alle oppdrag innenfor kjerneområdet, testing og inspeksjon.
 
Et rekord-år
Selskapet har allerede nådd forventningene på 15 millioner for 2021, og har dermed knust fjorårets omsetning på 9 millioner. Daglig leder Robert Myrvang forteller at det var mye usikkerhet når pandemien var et faktum, men at kundene deres har overlevd, og dermed hatt behov for Testpartner sine tekniske tjenester.
Vi har giret opp et hakk det siste året, gjennom sertifisering og godkjenning av personell og selskapet. Det styrker oss slik at vi kan takke ja til de forespørslene vi får. Det er også tryggere og enklere for kunden å kunne bruke én og samme leverandør på ett oppdrag, i stedet for å leie inn flere ulike aktører. I dag nærmer vi oss et komplett testsenter som tilbyr tjenester innenfor inspeksjon, sertifisering og testing/prøving. Vi har lykkes med å få personell med spisskompetanse innenfor sine fagområder med på laget, og vi jobber innenfor de aller fleste bransjene i industrien og bygg og anlegg.
 
Lokal forankring og kompetanseutvikling
Testpartner har klart å samle folk og flere selskap på Helgeland som driver på med inspeksjoner, og dermed klart å skape et bredt kompetansemiljø som gjør at de kan tilby totalpakker innenfor risikovurdering/kvalitetssikring, kontroll og inspeksjon. Vil nevne at vi har et fantastisk flott team, som kommer fra Mosjøen, Mo og Sandnessjøen, og det fungerer utmerket, slik virker det regionalt i industrien!
I dag er vi bedre rigget for å ta på oss større oppdrag hvor vi kan ta den totale leveransen. Det betyr at kundene våre ikke trenger å lete utenfor Helgeland for å finne leverandører som dekker deres behov, og det er noe vi er veldig stolte av. Det er utrolig viktig at vi utvikler og samler kompetansen på Helgeland, slik at vi kan holde på oppdragene og kundene uten at det må hentes inn eksterne leverandører. Det gir forutsigbarhet for kunden, og det fører til vekst og verdiskaping i regionen, forteller en stolt Myrvang.
 
Et selskap som skiller seg ut
Veksten har ført til at flere av konkurrentene har fått opp øynene for Testpartner som nasjonal aktør, og det er et signal på at retningen og strategien er riktig. Samtidig opplever Myrvang at bedriften er en attraktiv arbeidsplass for folk, det er konkurransefaktor nr en i en tid hvor kvalifiserte arbeidstakere er en knapphetsfaktor. Vi opplever at folk sender inn søknader til oss uten at vi har utlyst noen konkrete stillinger.
Vi har fått et spennende og bredt kompetansemiljø her, det blir lagt merket til. Kompetansen spenner fra sivilingeniører til fagarbeidere, og vi vurderer nå å ansette en ressurs med doktorgrad innenfor materialteknologi, i forbindelse med at vi nylig har tatt over deler av Sintef Norlab sin virksomhet på Mo. Det er viktig at Testpartner innehar alle relevante sertifiseringer og godkjenninger, i 2021 har vi vært i sertifiseringsprosess innen ISO 9001, akkreditering gjennom ISO 17025, sakkyndig virksomhet S1 gjennom Nemko, pluss klasse A gjennom Sjøfart, slik at vi kan tilby de beste kvalitetssikrede tjenestene til våre kunder. Vi er også i en prekvalifiserings prosess hos et av oljeselskapene som leverandør av tekniske tjenester og har hatt første audit.