En Polarcirkel-båt ute på havet på Svalbard.

I verdensklasse på kvalitet og bærekraftige løsninger

Helgeland plast leverer produkter til bransjer som stiller meget store krav til kvalitet og bruksverdi. Konkurransen er knallhard, og det gjelder derfor hele tiden å være i forkant av utviklingen.

I 50 år har Helgeland Plast levert oppdrettsmerder, båter og rør over hele verden. Selskapet har vært i kontinuerlig vekst, og har i dag ca. 80 ansatte lokalt i Mo i Rana. I 2006 fusjonerte de med bioteknologiselskapet AKVAgroup, og den lokale forankringen ble styrket med en internasjonal bærebjelke. I år har de levert båter til store deler av verden, plastmerdene deres er å se over hele Norskekysten, og rørene deres er lagt til vanns og til lands i hele Norge og Sverige. Bransjen, teknologien og prosessene er i kontinuerlig utvikling, og hos Helgeland Plast er det aldri en kjedelig dag på jobb.

KVALITET OG INNOVASJON SOM DRIVER 

Helgeland plast leverer produkter til bransjer som stiller meget store krav til kvalitet og bruksverdi. Konkurransen er knallhard, og det gjelder derfor hele tiden å være i forkant av utviklingen.

Utvikling og innovasjon har vært et kjennetegn siden starten, bl.a. ble den moderne oppdrettsmerden for laks oppfunnet ved Helgeland Plast i 1973 og har siden spredd seg over hele verden.

Ole Henrik Sveen gjør siste finish på en båt til AVINOR

Helgeland Plast er også kjent for sine robuste arbeidsbåter som lyder navnet Polarcirkel. I dag er over 2000 båter produsert og solgt over hele verden, og båtene er kjent for å ha et praktisk design, høy kvalitet, stor fleksibilitet og lite behov for vedlikehold.

FLINKE FOLK - RETT KOMPETANSE 

Hos Helgeland Plast finnes det alt fra logistikkmedarbeidere, ingeniører og økonomimedarbeidere, til selgere og sveisere forteller salgssjef Freddy Bakken Braseth.

- Folk som jobber her blir som oftest her lenge. Vi mener dette har sammenheng med interessante arbeidsoppgaver, og et godt arbeidsmiljø, som igjen gir grunnlag for personlig utvikling. I tillegg prøver vi å legge til rette for utvikling og karrieremuligheter der vi kan. Noe som nok er noe av grunnen til at vi har liten gjennomtrekk her.

Freddy forteller blant annet at 2/3 av de som nå jobber med konstruksjon av båter startet å jobbe ute i båtproduksjon.

-Det er absolutt en styrke at de som har erfaring med den praktiske produksjonen av båtene, nå sitter og tegner og konstruerer dem. De klarer å se ting fra helt andre perspektiver, og vet hvor skoen trykker. Det er gull verdt å ha disse med i kundemøter, og deretter i konstruksjonsprosessen.

Thomas Bakksjø i gang med teknisk installasjon på en Polarcirkel båt.

-Vi har de siste årene vært gjennom et generasjonsskifte og har nå en kompetent og bredt sammensatt arbeidstokk, som består av folk som har vært her siden oppstarten til andre som nettopp har startet. Teamet vårt her Mo i Rana sitter på en utrolig bred kompetanse, men vi ser hele tiden på måter vi kan bli enda bedre på.

ET BÆREKRAFTIG BIDRAG

For Helgeland Plast er det bakt inn i verdiene og strategien deres at de skal være bærekraftige i alle ledd, og at de skal bidra til å finne nye grønne løsninger. De er en av de første aktørene i Norge og verden som allerede har en el-båt i sin produktportefølje, og nylig fikk de tildelt millionstøtte fra Handelens Miljøfond til et prosjekt hvor de skal se på bruk av resirkulert plast i oppdrettsmerder. Gjennom prosjektet håper de å kunne bevise at resirkulert plast kan brukes i havmerdene, og at kvaliteten og kravene fortsatt vil kunne imøtekommes når hele merden er laget av resirkulert plast.

Gustav Edvardsen produserer stolper til Polarsirkel Merd

-Vi ser jo på oss selv som et selskap med et stort innovasjonspotensial, og ønsker å bidra der vi kan for at bransjen skal bli grønnere. For oss handler det også om å tilpasse oss etter kundens behov, og i mange tilfeller er det kunden som har ideen om et produkt. Det var utrolig spennende å få en telefon fra en ny leverandør av fremdriftssystemer for el-båt, og at de ønsket vi skulle bidra for å realisere dette fra konsept til ferdig produkt. Da tok det bare ett knapt halvår fra idé, til båten var sjøsatt og i drift. Etter el-båten ble lansert fikk vi telefoner fra hele verden, og for en bedrift i Mo i Rana synes vi det er flott å få en slik anerkjennelse, forteller en stolt Braseth.

UBEGRENSEDE MULIGHETER - PÅ UTKIKK ETTER FLERE FOLK

Frem mot de neste 50 årene har Helgeland Plast klare ambisjoner for vekst og utvikling, og ser etter enda flere folk som kan ta de fra der de er i dag og opp til det neste nivået. For selskapet har ingen interesse av å stå på stedet hvil, og med AKVAgroup som støttespiller er mulighetene nesten ubegrenset. Vår fusjonering med AKVAgroup har gitt oss flere føtter å stå på, og samarbeidet har båret frukter for alle involverte forteller Braseth.

-Gjennom AKVAgroup forskes det på ny teknologi, og det er vi som realiserer prosjektene som kommer igjennom nåløyet. Det er vi som monterer og produserer de nye produktene som de har idéer om. Som ansatt hos oss får du dermed en variert og utfordrende hverdag, og vi er opptatt av folk skal ha det gøy på jobb. Hos oss blir man en del av noe større, samtidig som vi har den lokale forankringen. Vi har en fin kombinasjon av nye og erfarne ressurser og det gjør at vi kommer frem til gode og fremtidsrettede løsninger. Nå ser vi etter folk som er sultne på å lære, bidra og vokse inn i en bedrift som skal utvikle seg mye fremover, avslutter han.