NYANSATT: Rudi Håkonsen til venstre er nyeste medarbeider hos Haneseth Energi. Her sammen med daglig leder, Øyvind Brattland.

Innovativ og fremtids-rettet

Skrevet for Haneseth Energi
29.12.2020 13:00

Med både utviklingsprosjekter, innovasjon og vedlikeholdskontrakt på småkraft fra Trøndelag til Finnmark, har Haneseth Energi mye å henge fingrene i.

Haneseth Energi er i vekst og de har nylig ansatt både en prosjektleder for automasjon og en automatiker. De er nå 21 ansatte og tar tydelige grep for å være en sentral aktør både nasjonalt og inter­nasjonalt.

– Teamet utgjør bedriften! Uten dem hadde vi ikke vært noen ting. Vi trenger stadig flere dyktige fagfolk. Det er viktig for oss at strategien er forankret hos de ansatte, så hvert år tar vi med alle på strategi­samling, sier Øyvind Brattland som er daglig leder i Haneseth Energi.

Haneseth Energi jobber både innen elektro­installasjon, automasjon, høyspent og små­kraftverk. De har nylig hatt en jobb med vedlikehold av høyspentnettet på Træna, i tillegg jobbes det blant annet med vedlikehold for Alcoa i Mosjøen og LKAB i Narvik.

– Kontaktnett er nøkkelen, det gir mange mulig­heter, særlig når man er litt innovativ og tør å tenke nye tanker, sier Øyvind Brattland

 

HØYTSPENTSTOLPE: Her fra arbeid på forsyningsnettet på Træna.

 

Innovasjon

Øyvind snakker entusiastisk om et oljeprosjekt i USA der de jobbet med å utnytte energien i trykket i oljebrønnene. De er inne i flere pilotprosjekter og tar sats for fremtida. Haneseth Energi benytter erfaringer fra ulike områder til å skape innovative løsninger i samarbeid med fagmiljøer.

– Det synes ikke alltid umiddelbart på bunn­linja, men parallell utvikling og involvering i front på ulike energi-­prosjekter gir uvurderlig kunnskap for fremtiden, sier Øyvind.

 

Nordnorske aktører

Hvis ting skal produseres i Norge er Helgeland plassen. Her er det en etablert infrastruktur og en kompetanse fra storindustrien som kommer godt med.

 

OPPDRAG: Turbinene fra Raukforsen kraftverk på 5 MW, som Haneseth Energi monterer nå.

 

– Hvis vi tørr å satse og klarer å samarbeide kan vi lande store prosjekter og være konkurranse­dyktige på verdensmarkedet. Dette krever mye fra alle parter, men det er ikke umulig. Fagene som etterspørres internasjonalt har vi her på Helgeland, sier Brattland.

– Vi har veldig mange gode samarbeidspartnere i både store og små aktører. Likevel ønsker vi enda mer samarbeid på Helgeland og i Nord-Norge. Vi lykkes fordi vi er her, det skal vi ikke glemme. Vi må være stolte av det vi har fått til, av plassen og av folkene, sier Øyvind.

Skal vi realisere store prosjekter og skape utvikling i regionen må vi tørre å være både konkurrenter og samarbeidspartnere. Uten å samarbeide klarer vi ikke å få de store prosjektene hit. Norsk eksportkreditt er avhengig av norsk innhold, og finansieringa er en del av pakken. Vi må tørre å gå foran og lede i utvikling og innovasjonsprosjekter.

 

Tidevannsprosjekt

Overgang til CO2 nøytral drift er viktig, og effekt­ivisering av tidevannskraft kan spille en viktig rolle her. Haneseth Energi har deltatt i et pilotprosjekt hvor de har klart å få 10–20% bedre utnytting av vannet, og potensialet her er stort.

– Vi må jobbe sammen for å få ned CO2 utslippet. Norsk kraft er av den reneste i verden, likevel må vi være obs på at opprinnelsesgarantiene selges i det åpne markedet. Markedet etterspør produktene og tjenestene, kanskje særlig i kullnasjoner som Tyskland og Polen, sier Brattland.

 

KABEL: Kabeltrommel er under legging av sjøkabel.

 

Ser muligheter

Kommunale vannverk har store energitap i ­mekaniske strupeventiler.

– Her har vi med stort hell elektrifisert disse for å unngå mekanisk dreping av energien, og dermed klarer vi å hente ut enda mer effekt, sier Øyvind. Vi leverer nå en slik løsning til Vefsn kommune, og flere har montert denne løsningen tidligere. En kombinasjon av lokalprodusert kraft og forbruk vil være det ideelle, her vil man spesielt kunne ut­bytte produksjonen til blant annet databehandling. Slike løsninger vil kunne løse kapasitetsproblemer med kraftoverføring og de ulempene dette har for miljøet.

– Verden etterspør den grønne energien og her i nord har vi en fantastisk posisjonering. ­Store ­muligheter til å møte markedets behov både ­økonomisk og miljømessig. Vi må dra nytte av ­samarbeid og plassering, sier Øyvind.