FOKUS: En av de viktigste fokusområdene for Rana Gruber i tiden fremover er å redusere CO2 avtrykket i forbindelse med gruvedrifta. Fra kontrollrommet har man overblikk over produksjonen. Foto: Tor-Arne Sandnes/Se Nor

Inntar fører­setet for det grønne skiftet

Skrevet for Rana Gruber
21.12.2020 19:00

Det er ikke små mål Gunnar Moe og gjengen i Rana Gruber har satt seg når de er på vei inn i det nye året.

Hele verden jobber mot et karbonfritt samfunn, og vi i Rana Gruber har tatt et viktig valg. Vi har en målsetting om et utslipp på n 0kg CO2/tonn produsert jernmalm­konsentrat innen utgangen av 2025, sier Gunnar Moe, administrerende direktør, Rana Gruber.

LKAB gikk nylig ut og sa at de ønsker å bli klimanøytrale innen 2045. De har estimert en kostnad på 400 milliarder og en tidslinje på 25 år.

 

0-utslipp innen 2025

CO2 nøytral produksjon stiller store krav, men det innebærer også muligheter. En av de viktigste fokusområdene for Rana Gruber i tiden fremover er å redu­sere CO2 avtrykket i forbindelse med gruvedrifta. Det er en stor prosess hvor hele maskin­parken må byttes ut. De har allerede testet elektriske kjøretøy.

– Til nå har de elektriske kjøretøyene som er tilgjengelig vært for små til vårt bruk. I løpet av de neste årene kommer det ut maskiner som er bedre tilpasset vår drift. Jeg kan derfor med sikkerhet si at vi kommer til å gjøre det vi kan for å nå målet om 0-utslipp innen 2025, sier Gunnar.

 

Utfordrende 
– slettes ikke umulig

En annen av utfordringene de må løse for å nå ­målet er togtransporten av jernmalmen.

– Vi håper på å få til en elektrifisering av denne delen av Nordlandsbanen, eller en løsning med hydrogendrevet lokomotiv, slik at vi får ned CO2 avtrykket i hele verdikjeden, sier Gunnar.

 

                              Rekordår: - Det er viktig for oss at vi lever med verden rundt oss, ikke av den, sier Gunnar Moe. Han leder Rana Gruber inn i det grønne skiftet og total elektrifisering av maskinparken. Foto: Antonio Mihaljevic

Del-elektrifisering av jernbanen kan være svært gunstig løsning, da batteriene kan lades på nedturen og lades nok til å dra det tomme togsettet oppover. For å realisere målene samarbeider Rana Gruber med ulike aktører, både på forsknings- og driftssida.

 

100 år til med drift

Allerede er Rana Gruber blant de beste i verden når det kommer til klimautslipp pr/tonn produsert jernmalmkonsentrat. I løpet av ett år produserer de 1,8 millioner tonn konsentrat på cirka 5 millioner tonn malm i gruva like nord for Storforshei. Det gjenstår minst 500 millioner tonn med jernmalm i området, noe som legger grunnlaget for cirka 100 års drift.

– Det er viktig for oss at vi lever med verden rundt oss, ikke av den og at vi har en helhetstanke rundt det vi driver med. Dette gjør at vi kan satse på fremtida på en mest mulig bærekraftig måte, sier Moe.

Rana Gruber sysselsetter cirka 380 årsverk. Norsk industri og mineralnæring er blant de beste i verden. Samlet sett gjør norsk industri en intens jobb for å bidra til at vi når klimamålene. En elektrifi­sering av maskinparken vil ha flere gunstige fordeler, en av de viktigste er å få ned Nox-konsentrasjonen inne i ­fjellet, slik at arbeiderne får bedre pusteluft.