ARGUS-BLIKKET: Ørjan Jamtli hos SINTEF Molab saumfarer kjellergangen med et årvåkent blikk. – Miljøgifter kan skjule seg over alt, sier den garvede avdelingsingeniøren.

Jakter på miljø-
skadelige stoffer

Skrevet for SINTEF Molab
07.03.2019 19:26 - OPPDATERT 07.03.2019 19:34

I en trang kjellerkorridor jakter han på miljøskadelige stoffer og mikroskopiske partikler som kan føre til alvorlige sykdommer. Ørjan Jamtli er en av miljøkartleggerne til SINTEF Molab.

– Vi jobber nasjonalt, men effekten av det vi gjør kan ha stor betydning globalt, sier Jamtli.

 Han er avdelingsingeniør hos SINTEF Molab, en av Norges største laboratoriebedrifter med kunder over hele landet.

En bedrift med svært høy kompetanse innen miljømålinger, kjemiske analyser, materialtesting og rådgiving.

Saken fortsetter under bildet.

SIKRER PRØVENE: Forsvarlig forseglet i en lufttett plastpose ligger prøvene som Ørjan Jamtli skal ta med tilbake til laboratoriet.FRA TRYGT TIL HELSEFARLIG

Denne dagen er han på jakt etter asbest i kjelleren på en eldre bygning på Mo. Det som i dag er klassifisert som et svært helsefarlig materiale, var tidligere definert som en trygg bransjestandard når det gjaldt stoffer med blant annet brannhemmende og isolerende egenskaper.

Saken fortsetter under bildet.

SCANNING ELEKTRONMIKROSKOP: Eliza Buøy jobber på laboratoriet til SINTEF Molab og har som én av sine oppgaver å sjekke om det er asbest man har funnet og hvilken type det er.Prøvene Jamtli sikrer seg blir tatt med tilbake til laboratoriet hvor de studeres nøye i et scanning elektronmikroskop. Dette er en teknikk SINTEF Molab har brukt helt siden 1985.

 SKADEVIRKNINGER PÅ MILJØET

Men det er ikke bare asbest som blir kartlagt. I gamle lysarmatur finnes det PCB, et svært giftig stoff som blant annet kan skade nervesystemet, forårsake leverkreft og skade forplantningsevnen på fosteret.

Saken fortsetter under bildet.

SJEKKER VINDUENE: – Gamle vinduer kan inneholde alt fra PCB og asbest til klorparafiner og ftalater, sier avdelingsingeniør Ørjan Jamtli. – I ett armatur kan det finnes 65 gram PCB, noe som ved spredning i miljøet kan gjøre svært stor skade, sier Jamtli.

EN NØYTRAL AKTØR

SINTEF Molab jobber stadig med å kartlegge miljøskadelige stoffer og er dermed med på å sikre miljøet for fremtidige generasjoner, samt å opprettholde et forsvarlig inneklima i alt fra barnehager, skoler til kontorbygg.

 – Det er viktig å understreke at vi ikke er et ”politi-organ”, men en nøytral aktør som jobber på oppdrag for private, bedrifter og offentlige instanser, sier Jamtli.

Saken fortsetter under bildet,

SKUMMELT LIM: Både gulvbelegg, vinyl- og keramikk-fliser kan ha vært festet med lim som inneholder giftige forbindelser.SKREKKENS EKSEMPLER

Et område som alltid krever maksimal overvåking, er renovering og riving av bygg.

 – Vi har sett flere skrekkens eksempler hvor man bare starter med arbeidet uten noen form for kartlegging eller svært mangelfulle kartlegginger. Da blir hele prosjektet forvandlet til en stor miljøtrussel og kan også gi høye uforutsette kostnader, sier Jamtli.

Saken fortsetter under bildet.

ETERNITT-HUSENE: Eternitt var et produkt som skulle vare evig og hadde sin gullalder på 1950 og 60-tallet. I dag må disse asbestholdige platene håndteres som farlig spesialavfall.   – Da sender man folk inn på en helsefarlig jobb i den tro at alt er trygt. Sånn sett er det på høy tid at man innfører er sertifisering av selskaper som skal jobbe med nettopp dette.

Miljøgifter kan nemlig skjule seg i alle bygningsmaterialer, alt fra fugemasse og vinduskitt til gulvlim, betong og maling med mere.

Saken fortsetter under bildet.

SVÆRT BRED PORTEFJØLJE

I tillegg til jakten på farlige stoffer, har SINTEF Molab et bredt spekter av tjenester som omfatter blant annet kjemiske analyser, materialtesting, miljømåling av ulike former for utslipp og utarbeiding av kontrollrutiner og planverk på vegne av kundene.

Saken fortsetter under bildet.

HER GÅR ALARMEN: Dette er mest sannsynlig asbest og må håndteres med den største forsiktighet.Dette betyr igjen at arbeidsdagen for de 70 ansatte blir særdeles variert og interessant:

 – En uke kan jobben bestå i å krype under gulvet på en flere hundre år gammel kirke, mens den neste innebærer helikoptertur over en solblank Vestfjord på vei til Skomvær fyr, sier Ørjan Jamtli.