Foto: Roger Marthinsen

Kunngjøring flyplassaksjen

Kunngjøringsfristen er 1. juli 2022 og krav om refusjon og dokumentasjon må fremkomme til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS innen denne dato.

KUNNGJØRING VEDR. DEN TIDLIGERE UTSTEDTE «FLYPLASSAKSJEN», andelsbevis Polarsirkelen Lufthavn Mo i Rana - POLARSIRKELEN LUFTHAVNUTVIKLING AS 
 
Det vises til utstedelse av «Flyplassaksjen» i 2008 / 2009 fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS i forbindelse med etablering av ny stor lufthavn ved Mo i Rana. «Flyplassaksjen» er et symbol på det folkelige engasjementet for etablering av ny stor flyplass på Helgeland, og var tiltenkt å kunne bli et innskudd i selskap som skulle etablere den nye flyplassen. «Flyplassaksjen» er ikke en aksje, men et innskudd fra andelstegnere mot utstedelse av et andelseierbevis med visse fremtidige forutsetninger og betingelser.
Innskuddet som ble ytt av andelstegner for «Flyplassaksjen» kunne på nærmere vilkår disponeres av styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS. Ved kjøp av andeler ble det gitt fullmakt fra andelstegner til styret til å disponere over innskudd og renter som benyttes til å «tegne/stifte/delta […] i selskap som er nødvendige for å bygge flyplassen». Dette vilkåret er ikke mulig å oppfylle da det er Avinor AS som skal bygge flyplassen. Fullmakten gjaldt frem til 31. desember 2012, og selve fullmakten er også utløpt. På denne bakgrunn gjennomføres denne kunngjøringen.
Av tegningsbeviset for «Flyplassaksjen» følger det at kontoen med pengene som er innbetalt fra andelstegnere ved tegning av «Flyplassaksjen» kun kan åpnes dersom det vedtas å bygge ny og større flyplass i Mo i Rana. Dette vilkåret er oppfylt som følge av Stortingets vedtak i juni 2021 om bygging av flyplassen.
På bakgrunn av dette kunngjør Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS følgende:
1.     Den andelseier som kan dokumentere å være innehaver av Flyplassaksjen og / eller dokumentere innskudd kan kreve dette refundert ved å kontakte Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS. Ved fremsettelse av krav må kontonummer og dokumentasjon legges ved kravet.
 
2.     Dersom Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS ikke hører noe fra en andelseier innen kunngjøringsfristen anses det ubetinget og ugjenkallelig akseptert av andelseier at styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS kan benytte andelseierens innestående på konto som en andel av tilskudd fra det private til Avinor AS for bygging av flyplassen.
 
Kunngjøringsfristen er 1. juli 2022 og krav om refusjon og dokumentasjon må fremkomme til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS innen denne dato. 
Krav, kontonummer for refusjon og dokumentasjon sendes enten på e-post til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, c/o Merkantil Consult AS ved e-post [email protected] eller per ordinær post til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, c/o Merkantil Consult AS, Postboks 1408, 8622 MO I RANA.