Den sammensveisede gjengen i Kunnskapsparken gjør en god og viktig jobb for næringslivet på Helgeland.

Kunnskapsparken Helgeland har mange baller i lufta

Kunnskapsparken Helgeland teller 20 smarte hoder lokalisert i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Bodø.


Kunnskapsparken Helgeland når milepæl etter milepæl
Innovasjonsselskapet Kunnskapsparken Helgeland har mange baller i lufta, og bistår det private og offentlige næringslivet med blant annet finansiering, kompetanseutvikling og omdømmebygging. 
 
I dag teller Kunnskapsparken Helgeland 20 smarte hoder lokalisert i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Bodø. Teamet jobber med prosjekter innenfor blant annet grønn omstilling, kompetansebygging, rekruttering, forskning og utvikling. Det skorter ikke på aktivitet, forteller daglig leder Monica Paulsen.

Den sammensveisede gjengen i Kunnskapsparken gjør en god og viktig jobb for næringslivet på Helgeland.
 
-Satsingsområdene våre ligger innenfor kompetanse, nettverk, innovasjon og synlighet. En av våre største tjenester er inkubatoren som bistår gründere og bedrifter som har ambisjoner om vekst. Målet er å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter, og vi bistår med blant annet med rådgivning, forretningsutvikling og innhenting av kapital, forteller Paulsen.
 
Grønt lys for ny vekst
Kunnskapsparken Helgeland og Inkubatoren deres har fått grønt lys for at Norsk Katapult skal etablere en katapultsatsing i Nordland. I første omgang er dette et pilotprosjekt på 18 måneder som skal ta i bruk kompetanse og utstyr i regionen for å teste løsninger på nasjonale og internasjonale utfordringer. Med på laget finner vi FREYR, Testpartner, Nemko Norlab, Elkem Rana, Alcoa, Ocean Geoloop, MIP Energi, Geopartner, Helgeland Kraft, Nexans, Rana Gruber, Visual 360,  Carbon Development Solution, Mosjøen Geolab og Mosjøen Kulde og klima.
 
-Dette er en utlysning fra Siva på 47 millioner kroner som skal fordeles på åtte noder, hvor vi er én av disse. Gjennom pilotprosjektet skal vi bygge enda tettere partnerskap. Sammen skal vi vise Norge at vi har bred kompetanse og velfungerende utstyr som kan bistå i løsningene på de største nasjonale utfordringene. Dette er den første katapultsatsingen i Nord-Norge, og vi er stolte over hva vi sammen har fått til. Vi håper og tror at dette skal føre til en permanent ordning etter at piloten er over, forteller Inkubatorleder Rolf Skogvold.
 
Inkubatoren er en suksess
Inkubatorsatsningen i Kunnskapsparken har også fått en fornyelse på 10 år, og en økning på 25% siden sist. De ti neste årene vil de derfor kunne bistå næringslivet til å ytterligere skalere nasjonalt og internasjonalt, innenfor industri, teknologi, havbruk og fremtidens reiseliv. Prosjektet har en ramme på totalt 50 millioner som skal fordeles gjennom ti år. Inkubatoren har vært en sentral støttespiller for mange gründere og vekstbedrifter opp igjennom årene, og nå får de enda større mulighet til å utvikle arenaen fremover.
 
- Vi kommer til å kunne bistå næringslivet i bredden gjennom denne satsingen. Bedriftene på Helgeland har gode muligheter for å treffe innenfor disse fokusområdene, og kanskje spesielt knyttet opp mot bærekraft og sirkulære verdikjeder. Det å skape nye arbeidsplasser, nye etableringer og utvikle bærekraftige verdikjeder betyr mye for en region i vekst. Dette betyr jo at vi kan skalere opp samarbeids- og forsknings- og utviklingsaktivitet i hele regionen, forteller daglig leder Monica Paulsen.
 
 
Målrettet arbeid gir resultater
For noen uker siden ble det også klart at tre av bedriftene fra Inkubatoren var tatt opp i akseleratoren Arctic Accelerator. Programmet til en verdi av 300 000 kroner skal sette fart på lovende nordnorske Startups i tidlig fase, og gjøre dem investorklare. Visual 360, Metamorphic og Locat3d forteller at Kunnskapsparken har vært en viktig sparringspartner underveis i oppstarten av bedriftene og videre arbeid.
 
- Vi opplever både at vi mottar gode faglige råd, men også at vi blir utfordret på de rette områdene. Det er viktig at rådgivning er både proaktiv og kritisk når det trengs. Det er også betryggende å benytte kompetansen til kvalitetssikring, for eksempel mot aktører som Innovasjon Norge.
 
Trond Eide, daglig leder Visual 360
 
- Det har vært givende å ha en engasjert aktør som Kunnskapsparken Helgeland som sparringspartner gjennom den reisen vi har hatt til nå. Det merkes at organisasjonen har en bred portefølje av kompetanse internt, da de ofte kan svare på eller videre distribuere spørsmål vi har slik at vi får et mer kompetent svar enn det vi ville klart å fundere oss frem til på egenhånd. KPH har vært motiverende, og til tider retningsgivende, gjennom positivitet balansert med konstruktivitet og utfordring om å enda tydeligere redegjøre for konseptet vårt. 
 
David Alexander Bjørsvik, daglig leder Locat3d
 
-KPH has been extremely helpful in connecting us with relevant stakeholders in Rana and Northern Norway and in ensuring that we are informed about, and apply to, a variety of support programs. We have previously connected with several accelerators in other parts of Norway. KPH stands out as being extremely effective and a pleasure to engage with.
 
Sakalima Silkaneta, daglig leder Metamorphic
 
Setter Helgeland på kartet
Industrien på Helgeland er en av næringene med størst vekst og utvikling de siste årene. Kunnskapsparken er fasilitator for industriklyngen ACT som har over 100 medlemsbedrifter fra nord til sør. Målet er å oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser gjennom samarbeid. Klyngen har opparbeidet seg en nasjonal posisjon, og bidrar til å løfte regionen og landsdelen gjennom store samarbeids- og innovasjonsprosjekter.

Daglig leder Monica Paulsen og Inkubatorleder Rolf Skogvold har fått grønt lys for en katapultsatsing i Nordland, i tillegg til at Inkubatoren har fått fornyelse på 10 år til.
 
- Vi opplever at industribedriftene har felles utfordringer, og gjennom klyngen kan vi tilrettelegge møteplasser for å løse disse sammen. Det har vist seg å ha stor verdi for medlemmene i klyngen, og har resultert i store innovasjonsprosjekter som har lyktes med å utløse risikoavlastning fra det offentlige. Bedriftene i klyngen er engasjerte og aktive, og klyngen har stor oppmerksomhet nasjonalt, men også internasjonalt, forteller Paulsen.  ACT har fått invitasjon til å presentere spenstige industrielle prosjekter fra klyngen på konferanser i Roma, Brussel og i London. - På denne måten ønsker vi å bidra til at flere får øynene opp for det som skjer i nord, og kanskje tiltrekker det nye arbeidstakere avslutter Monica Paulsen.