Daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland forteller om flere spennende og viktige prosjekter de jobber med. Med seg på laget har de mange dyktige samarbeids – og sparringspartnere.

Kunnskapsparken Helgeland har mange baller i lufta.

Satsingsområdene våre ligger innenfor kompetanse, nettverk, innovasjon og synlighet.


Legger til rette for ett styrket og samlet Helgeland 
 
Innovasjonsselskapet Kunnskapsparken Helgeland har mange baller i lufta, og bistår det private og offentlige næringslivet med blant annet finansiering, kompetanseutvikling og omdømmebygging. 
 
I dag teller Kunnskapsparken Helgeland 20 smarte hoder lokalisert i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Bodø. Teamet jobber med prosjekter innenfor blant annet grønn omstilling, kompetansebygging, rekruttering, forskning og utvikling. Det skorter ikke på aktivitet, forteller daglig leder Monica Paulsen.
 
-Satsingsområdene våre ligger innenfor kompetanse, nettverk, innovasjon og synlighet. En av våre største tjenester er inkubatoren som bistår gründere og bedrifter som har ambisjoner om vekst.  – Målet er å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter, og vi bistår med blant annet med rådgivning, forretningsutvikling og innhenting av kapital, forteller Paulsen.
 
Bistår gründere med alt fra a til å
-Det er en drivkraft i seg selv å se at oppstartsbedrifter lykkes med å realisere sin forretningsidé. Våre forretningsutviklere har som mål å gi grundere en raskere og sikrere vei fra idé til etablering av bedrift og videre vekst, poengterer hun.
 
Inkubatoren kan vise til gode resultater, og Kunnskapsparken er opptatt av at regionen skal ha tilgang til disse typer tjenester fremover. Inkubatorprogrammet er et samarbeid mellom Siva og fylkeskommunen.
-       Før jul skal Siva tildele finansiering til inkubatorer i Norge for den neste ti-årsperioden, og vi satser på at vi fortsatt kan levere inkubatortjenester til bedriftene på Helgeland, sier Paulsen.
 
Det å skape nye arbeidsplasser, nye etableringer og utvikle bærekraftige verdikjeder betyr mye for en region i vekst.
 
Ett avgjørende anker
The Coring Company er én av oppstartsbedriftene som har fått bistand fra Kunnskapsparken. Daglig leder Frida Vonstad tok kontakt med Kunnskapsparken da hun i 2019 skulle starte opp bedriften sin. Det var inkubatorleder Rolf Skogvold som tok henne inn i varmen, og helt siden da har hun brukt Kunnskapsparken Helgeland som sparringspartner.
 
-Jeg vil si at det har vært avgjørende for oss å ha et slikt anker når jeg bestemte meg for å etablere The Coring Company på Mo. I oppstartsfasen hadde vi mye idéer og ønsker, men ikke noe pekepinn på hvor vi skulle starte. Allerede der tok Kunnskapsparken en tydelig posisjon ved å peke oss i riktig retning, forteller Frida Vonstad fornøyd.
 
Skaper synergier sammen
Det var Skogvolds idé at Vonstad skulle sende inn søknad om å være med på akselerasjonsprogrammet Arctic Accelerator, som endte opp med seier for The Coring Company. Det seks måneder lange programmet skal gjøre oppstartsbedrifter investeringsklar.
 
-Det var en veldig fin start for oss som viste at vi kom til å trenge investorer, og det har hjulpet oss med å hente inn kapital. Vi ser at vi skaper synergier med Kunnskapsparken ved at vi har spennende prosjekter, mens de sitter med en veldig interessant kompetanse. Nå skal få produktet vårt ut i flere markedssegmenter, og her jobber vi tett med Kunnskapsparken, spesielt inn mot gruveindustrien. Vi har fått bistand med alt fra rådgivning til ressursbistand i form av en geolog. Det er et fruktig samarbeid vi har fått til, avslutter Vonstad.
 
Setter Helgeland på kartet
Industrien på Helgeland er en av næringene med størst vekst og utvikling de siste årene. Kunnskapsparken er fasilitator for industriklyngen ACT som har 100 medlemsbedrifter fra Nord til Sør. Målet er å sammen oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Klyngen har opparbeidet seg en nasjonal posisjon, og bidrar til å løfte regionen og landsdelen gjennom store samarbeids- og innovasjonsprosjekter.
 
- Vi opplever at industribedriftene har felles utfordringer, og gjennom klyngen kan vi tilrettelegge møteplasser for å løse disse sammen. Det har vist seg å ha stor verdi for medlemmene i klyngen, og har resultert i store innovasjonsprosjekter som har lyktes med å utløse støtte fra det offentlige. Bedriftene i klyngen er engasjerte og aktive, og klyngen har stor oppmerksomhet nasjonalt, men også internasjonalt, forteller Paulsen.  Det siste året har ACT fått invitasjon til å presentere spenstige industrielle prosjekter fra klyngen på konferanser i Roma, Brussel og i London. - På denne måten ønsker vi å bidra til at flere får øynene opp for det som skjer i nord, og kanskje tiltrekker det nye arbeidstakere fortsetter Paulsen.
 
Kompetanse er nøkkelen
En av de største utfordringene for næringslivet er tilgang på kompetanse. Kunnskapsparken jobber med ulike samarbeidsprosjekter for å dekke kompetansebehovet i næringslivet, og bidrar også til rekruttering. I trainee-programmet Kandidat Helgeland rekruttere de flere unge med høyere utdanning til regionen, og over 170 unge har fått jobb på Helgeland gjennom programmet siden oppstarten for 12 år siden.
 
-Kompetanse er en viktig innsatsfaktor for å lykkes med innovasjon og omstilling, og tilgang på kompetent arbeidskraft er avgjørende for å utvikle arbeidslivet og samfunnet. Det er viktig å skreddersy utdannings- og kompetansetilbud slik at vi treffer behovene i regionen.  Vi har også aktører som kan bidra til kompetanseløft på viktige områder. Akkurat nå jobber vi sammen med TietoEvry og Nord Universitet for å få på plass et nytt studie som skal styrke kompetansen rundt datasvindel.
 
-       Vi jobber for at Helgeland skal lykkes med bærekraftig vekst, og sammen med våre eiere og samarbeidspartnere styrker vi regionen og gjør den mer attraktiv og trivelig, avslutter Monica Paulsen.