Elektrisk stemning: Full fart for Elektro Mo inn i det nye året. F.v Lars Andreassen, Ørjan Grønning, Ellen Bruvoll.

Lokal bedrift med solid forankring

Skrevet for ELEKTRO MO
28.12.2020 13:00

Elektro Mo har gjennom de 10 siste årene bygd et solid fundament. I dag leverer de alt innen elektrotekniske løsninger både til privat og bedriftsmarkedet.

Det er fullt kjør, og jeg vet nesten ikke om jeg har tid til dette, ler daglig leder Ørjan Grønning når vi kommer. Elektro Mo har 29 ansatte og utfører oppdrag over hele Helgeland både for privat og bedriftsmarkedet. I år er det 10 årsjubileum, og det skulle egentlig mar­keres med brask og bram men korona-pandemien har dessverre utsatt feiringen, men oppdrags­mengden har likevel vært stor.

– Vi skal feire dette så snart koronasituasjonen bedrer seg, sier Ørjan.

 

Løsningsorientert

Elektro Mo utfører både store og små prosjekter. Akkurat nå jobbes det bla intensivt med et stort prosjekt på Rana sykehus, med ombygging av operasjons­stua og ny sterilsentral. Kanskje en 
av de viktigste prosjektene i disse tider.

Dersom det oppstår utfordringer vi ikke har kompetanse til å ordne på egenhånd løser vi det med å leie inn eksternt. Samarbeid er en av nøkkel­faktorene for suksess, og vi har en rekke gode samarbeidspartnere i Rana. Blant annet sitter vi i kontorfellesskap med Nilsson. Etter mange år i bransjen vet vi hvem vi kan stole på, og en av våre konkurransefortrinn er at vi kan levere en teknisk totalpakke. Når byggherrene kommer ønsker de gjerne én aktør å forholde seg til, da samler vi troppene og gjør det så enkelt som mulig logistikkmessig for kunden.

Ørjan Grønning er daglig leder og har vært 9 år i Elektro Mo, han stortrives med jobben. Med seg på laget har han blant annet Lasse Andreassen som er prosjektleder, Thomas Roghell som serviceleder og Ellen Bruvoll som har ansvaret for økonomi. Det er viktig for oss å levere kvalitet, god oppfølging og kundevennlighet til en, sier Lasse.

 

Kan ikke konkurrere 
med kjærligheten

En av grunnene til at Elektro Mo har lykkes er et fokus på at de ansatte skal ha det bra. En flat organisa­sjonsstruktur med stor takhøyde hvor ­ansatte skal bli sett og hørt har vært essensielt.

– Det skal være trygt og godt å jobbe hos oss. Vi har godt arbeidsmiljø, noe som gjenspeiler seg i det lave sykefraværet, sier Bruvoll.

– De få som har sluttet har i hovedsak forlatt Rana for å satse på kjærligheten og det ønsker vi ikke å sette en stopper for, sier Grønning med et smil.

 

Medarbeiderne skaper 
maskineriet

– I år er det 10 år siden vi startet under navnet Elektro Mo, og vi er utrolig stolte over det vi har fått til sammen.

En av suksessfaktorene har vært å sette pris på de ansatte. Hvert andre år drar vi utenlands med hele arbeidsstokken under forutsetning av at bedriften går godt. Vi er også veldig opptatte av å være en god lærlingebedrift. Akkurat nå har vi fem lærlinger, og gjennom de er vi med å forme frem­tidas arbeidsliv, sier daglig leder Ørjan Grønning.

Selv med bråstopp i servicemarkedet da korona kom i mars har bedriften klart å unngå permit­teringer. Elektro Mo omstilte seg raskt og om­prioriterte ressursene slik at de kunne ha alle mann i arbeid.