SATSER TUNGT PÅ MO: PwC-partnerne Silja Eriksen og Morten Peters mener Mo i Rana går spennende tider i møte og Norges største selskap innen revisjon, rådgiving og juridisk bistand er klare til å bidra til økt vekst.

Lokal tilhørighet
er helt avgjørende

Skrevet for pwc mo i rana
28.12.2019 19:59

Høy kompetanse, 25 års tilstedeværelse og inngående kunnskap om distriktet gjør at PwC blir en viktig medspiller for næringslivet i Mo i Rana.

– Dette er en region hvor det er kraftig vekst og en stor grad av optimisme. Derfor er det også viktig at vi hele tiden kan tilby konkurransedyktige tjenester, sier Silja Eriksen og Morten Peters, partnere i PwC Mo i Rana.

VET HVOR SKOEN TRYKKER

Bare i år har kontoret på Mo ansatt to nye medarbeidere og er nå totalt åtte, alle med lokal tilknytning.

– Det er en stor fordel å kjenne lokalmiljøet, både bedriftene, geografien og folkene, sier Peters.

Begge de to har lang fartstid fra Norges største selskap innen revisjon, rådgiving og juridisk bistand. Samlet har de to jobbet med de fleste bransjer som i dag er representert i næringslivet i Nordland og på Helgeland.

KONSTANTE ENDRINGER

Akkurat nå er norsk næringsliv preget av at det meste er under omstilling. Alt endrer seg raskt, fra konkurransebildet til kundevaner og hele tiden kommer det ny teknologi som kontinuerlig skrur opp tempoet.

– Vi ser at dagens komplekse utfordringer gjerne krever breddeinnsikt, både geografisk og på tvers av fagfelt og bransjer, sier Eriksen.

Saken fortsetter under bildet.

STERK POSISJON: Mo i Rana er i dag et område som preges av alt fra prosess-industri, havbruk, og landbruk til reiseliv, data, eiendom, bygg og anlegg og finans.

EN VINN-VINN SITUASJON

Hvilket igjen er en av de store styrkene til PwC. Når de kan kombinere en historisk lang tilstedeværelse på Mo med styrken i et bredt kompetansehus og stort nettverk, blir dette en vinn-vinn situasjon for de lokale kundene.

Mange av dagens krevende utfordringer ligger i krysningspunktet mellom jus, økonomi og teknologi og da er det gull verdt å ha rutinerte støtte­spillere med på laget.

– Vi er av den klare oppfatning at Mo går en spennende tid i møte og vi i PwC skal bli med på denne reisen, sier Peters.

STOR BREDDE I NÆRINGSLIVET

Mo i Rana er i dag et område som preges av alt fra prosess-industri, havbruk, og landbruk til reiseliv, data, eiendom, bygg og anlegg og finans.

Dette er alle bransjer som trenger revisjon og bistand i alt fra due diligence ved oppkjøp, fusjoner, skatterett, bistand innenfor bærekraftsrapportering og rådgiving når bedrifter skal vokse, ekspandere og skalere på internasjonalt nivå.

KLARE FOR 25 NYE ÅR

Målet for PwC er å utgjøre en forskjell. Dette skal blant annet skje ved at arbeidet er tuftet på sentrale verdier som integritet, samarbeid, evnen til å bry seg og bidra med utfordrende tanker og idéer.

– Vi er stolte over å ha vært på Helgeland i 25 år og nå rigger vi skuta for 25 nye og offensive år, sier Morten Peters og Silja Eriksen.