ELSKER UTFORDRINGER: Skipsagent Gaute Arnesen stortrives i en jobb hvor absolutt ingen dag er lik og hvor det hele tiden handler om å improvisere og finne løsninger for skipene som kommer inn til havna på Mo.

Nord-Norges Shippinghus

Skrevet for strand shipping/mo shipping agency
08.12.2019 19:05 - OPPDATERT 08.12.2019 19:13

Mo Shipping Agency gjør en så god jobb at rederiene ofte venter med å få utført tjenester ombord til de kommer til Helgeland. For her vet de at absolutt alle ønsker blir innfridd.

Med nærmere 900 båtanløp i året handler det om en særdeles travel hverdag, fordelt på fire havneavsnitt. Mo Shipping Agency sin oppgave er å sørge for at alle får det de trenger, uansett hva det handler om.
 
EKTE TUSENKUNSTNERE
– De ansatte ved Mo Shipping Agency har en allsidig bakgrunn. De ansatte jobber tett i team og fagkompetansen som er opparbeidet over år deles mellom kollegaer. Hvis du skal trives og like denne jobben må du like utfordringer, kunne handle raskt og være svært serviceinnstilt.

Saken fortsetter under bildet.

TRAVEL HAVN: Disse tre skipene kontrolleres av Strand Shipping og Mo Shipping. Lasten består av f.v. skrap fra Harstad til Celsa koks til Elkem fra Belgia og mangan fra Ferroglobe til Tyrkia.
 
– VI FIKSER ALT
– Vi er rederiets forlengede arm og det er vår opp­gave å sørge for at alt fungerer knirkefritt. Tid er penger og ingen kaptein ønsker å tilbringe mer tid i havna enn nødvendig, sier Gaute Arnesen. Vanlige oppgaver er dokumentbehandling, toll, los, taubåter og mannskapsskifter.


For å løse disse oppgavene er det nødvendig med et stort kontaktnett og en ukuelig vilje til å improvisere. Ingen dag er lik. Som da Arnesen fikk inn bestilling på skai til trekking av stoler.
– Da måtte jeg bruke min mor som konsulent. Men vi fikset jobben.

Saken fortsetter under bildet.

  SKIPS-KOREOGRAFEN: Jobben som skipsmegler minner om å koreografere en ballett når Strand Shipping skal sørge for at 20 skip alltid har last og får en optimal rute til neste havn. – Dette er like mye en livsstil som en jobb, sier skipsmegler Lars Solbakken.
 
MANGE BALLER I LUFTA
Arnesen og de andre i Mo Shipping Agency jobber også tett opp mot Strand Shipping som har megleransvaret for 20 skip som går på kryss og tvers i Europa.
– Det er vår jobb å sørge for at de til en hver tid er sikret last. Mange faktorer kan påvirke planleggingen, fra dårlig vær, tider for høyvann og forsink­elser i havnene, sier skipsmegler Lars Solbakken.


Alle skipsmeglerne i Strand Shipping har tidligere jobbet som agenter og har derigjennom opparbeidet seg solid kompetanse på skipenes behov ved havneanløp.
De ansatte ved Strand Shipping har en hektisk hverdag der en må ha mange baller i lufta samtidig, og ha et godt overblikk.

En skipsmegler må se løsninger, være kreativ og kunne håndtere store mengder med informasjon. En liten endring skaper fort nye endringer, som igjen rokker ved hele den opprinnelige planen, så her må en ha omstillings­evne og like å jobbe i en hektisk hverdag.

Saken fortsetter under bildet.

KONTROLL PÅ TALLENE: Nyansatt Ida Lill Sørøy får bistand fra økonomisjef Laila Holm når hun lurer på hvordan en bestemt faktura skal håndteres.
 
VIKTIG BISTAND
For å bistå agenter og meglere er det også en egen administrasjon som tar seg av økomomifunksjonen, fakturering, oppgjør og fortløpende kontorstøtte. Mette Hansen har jobbet i firmaet i 30 år, og har på lik linje med skipsmeglerne jobbet som agent. Hun kunne ikke ha funnet en bedre arbeidsplass:

– Det er en voldsom lagfølelse her hvor alle står på, sent og tidlig.


Den opplevelsen deles av nyansatte Ida Lill Sørøy:
– Hver dag byr på nye utfordringer og jeg får hele tiden sjansen til å lære noe nytt.
Og dette er ord som økonomisjef Laila Holm vet å sette pris på:
– Det er folkene som er vår kapital og vi er nødt til å sørge for at de trives hvis shippinghuset skal kunne levere optimale tjenester til våre kunder.