Norges største gjenvinningspark

Skrevet for Mo Industripark
23.01.2019 18:00

I løpet av få år er det investert en halv milliard kroner i et bedre og renere miljø i Mo Industripark (MIP). Målet er å bli en grønn industripark i verdensklasse.

Skal et lokalsamfunn lykkes med industriell satsing, kreves det en godt tilrettelagt infrastruktur.

Og det finnes knapt noen andre steder i Norge som kan vise til en så omfattende satsing som i MIP, både i bredde og dybde.

– I dag har vi over 100 bedrifter som med 2.500 med- arbeidere innen prosess- og mineralindustri, engine- ering, datasenterindustri, havbruk, tjeneste- og service- industri, sier markedsdirektør i Mo Industripark, Jan I. Gabor.

Saken fortsetter under bildet.

Ledig kapasitet: – Vi gjør alt vi kan for å legge alt til rette for bedriftene som kommer inn i Mo Industripark og vi har fortsatt godt med ledig kapasitet, sier markedsdirektør Jan I. Gabor.

LEGGER FORHOLDENE TIL RETTE

Nøkkelen til industriparkens suksess er at forholdene er lagt til rette slik at den enkelte bedrift kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Alt av logistikk, energi- og vanndistribusjon, test- og laboratorietjenester og lokaler håndteres blant annet av et dedikert eiendoms- og infrastrukturselskap.

– Vår jobb er å gi bedriftene best mulig rammebetin- gelser, noe som også omfatter et engasjement lokalt, regionalt og nasjonalt. Når våre leietakere lykkes, lykkes også vi. Vi er helt avhengige av bedrifter i industriparken, og vi ønske rå være et vertskap i verdensklasse, sier Gabor

FORSKNING OG INNOVASJON

Det er et sterkt fokus på forskning og innovasjon i industriparken, organisert gjennom programmet ”MIP Bærekraft”.

– I samarbeid med nasjonale og internasjonale forsk- ningsmiljøer er MIP med på å gjøre hele industriparken enda bedre på energigjenvinning, sirkulær økonomi og utslippsreduksjoner, understreker Gabor.


I industriparken er det slik at bioprodukter og avfall fra
én virksomhet blir til råstoffet for en annen. I tillegg har MIP en omfattende gjenvinning av energi og høy kompetanse innen miljøteknologi.

FJERNVARME OG SMOLT

– Vann, varme gasser og materialer som stålskrap, slagg og støv blir gjenvunnet og brukt til nye formål. Blant annet brukes overskuddsenergien fra industrien til fjernvarme og smoltproduksjon, sier Gabor.

Det årlig energiforbruket på MIP er 2000 GWh og 400 GWh blir gjenvunnet, noe som tilsvarer forbruket til 24.000 husstander.

– Fortsatt er det god plass inne hos MIP og for interes- serte bedrifter er det bare å ta kontakt med oss, sier markedsdirektør Jan I. Gabor.