– Vi vet at aktivitet har en positiv effekt. Selv enkle turer fører til bedre psykisk og fysisk helse, sier Pål Vinje, daglig leder i Polarsirkelen Friluftsråd. Foto: Bjørn Leirvik

På lag med naturen

Skrevet for Polarsirkelen Friluftsråd
08.03.2021 12:30 - OPPDATERT 09.03.2021 12:10

Med sin unike natur er Helgeland et eldorado for magiske opplevelser. Polarsirkelen Friluftsråd går i spissen for at nettopp du skal få oppleve dette.

– Vi mener at det er spesielt viktig å starte med barn og unge. Får de en tidlig erfaring med at naturen er en kilde til glede og spenning, så vil dette være noe som følger dem resten av livet. Og da blir det også naturlig å formidle dette til egne barn i neste omgang, sier daglig leder Pål Vinje og prosjektleder Rebekka Braaten i Polarsirkelen Friluftsråd.
 

EN HYGGELIG INTRODUKSJON
Denne sommeren satses det tungt på «Friluftsskolen», et ferietilbud over en uke med hovedfokus på 10-13-åringer.
 
– Her skal vi gi en lystbetont introduksjon til friluftsliv, med en lang rekke aktiviteter, sier Vinje.
 
Selv om det fortsatt hefter noe usikkerhet rundt korona-pandemien, er planen å gjennomføre sommerens «Friluftskole». Det kan blir mindre kohorter og smittervern vil hele tiden være i fokus.

 

Elever øver seg på sup padleboard utenfor Buneset ved Polarsirkelen. Foto: Polarsirkelen Friluftsråd, Rebekka Braaten


 
– I tillegg til at de unge lærer mange nye friluftsaktiviteter får de også et tryggere og mer avslappet forhold til friluftsliv. Samlingene har også en viktig sosial funksjon. Her er det mange vennskapsbånd som blir knyttet, sier Vinje.
 

SKAPER TRYGGHET
Og trygghet er et nøkkelord i det friluftsrådet jobber med. «Trygt Hav Helgeland» er et prosjekt som skal fremme trygg ferdsel i og ved vann. Friluftsrådet har investert i en tilhenger med komplett utstyrspakke som skal brukes til nettopp dette.
 
– Vi kjører kurs for lærerne som i neste omgang kan ta med seg tilhengeren og bringe videre kunnskapen til elevene, sier Vinje.
 
Skodd med våtdrakter, redningsvester, kasteliner og redningsdukker skal lærerne kunne lære elevene om alt fra hjerte- og lungeredning til sikker ferdsel i og ved vann – uansett årstid.
 

KULE KONKURRANSER 
«Full fræs» er et annet tilbud. Her stiller friluftsrådet med en egen arrangørkasse til alle skolene og forslag til oppgaver. Så lages det konkurranser på ungdomsskoletrinnet med utgangspunkt i friluftsliv, natur og miljø.

 

"Full Fræs" er et tilbud til ungdomsskoleelever, der friluftsliv og kompetansemål inngår i grunnskolens lærerplaner. Tema i "Full Fræs" er blant annet høsting, navigasjon, førstehjelp, samarbeid, knuter, bevegelseserfaring, matlaging, båltenning og bruk av småutstyr. Foto: Polarsirkelen Friluftsråd, Rebekka Braaten


 
– En liten vri på «Mesternes Mester» som har blitt svært populær. Vi har nå rundt 50 øvelser på repertoaret og flere kommer til under veis. Nå jobber vi med å lage en versjon tilpasset barnehager, sier Rebekka Braaten.

 

Prosjektleder Rebekka Braaten i Polarsirkelen Friluftsråd har blant annet hovedansvaret for aktivitene knyttet til "Fritidsskolen" og "Full Fræs"


 
Polarsirkelen Friluftsråd planlegger også ungdomscamper med vekt på fisking og sanking av bær og sopp. Fokus på hvordan du kan høste fra naturen og tilberede din egen mat.
 

ET RENERE MILJØ
Miljø har alltid vært viktig for friluftsrådet og nå har de også fått ekstra penger til tiltak mot marin forsøpling. Kr. 500.000,- til Helgelandscontaineren fra Handelens miljøfond (HMF) betyr at de kan investere i flere containere i ulike størrelser, slik at de frivillige som samler inn søppel har et bedre tilbud når det gjelder å levere avfallet de har funnet.

 

Ungdommene Sigve Sjøvold og Steffen Bakken er i gang med å sjekke elver i Hemnes i forbindelse med prosjektet "Rene elver og vassdrag". Foto: Polarsirkelen Friluftsråd, Jens Egil Pedersen


 
Kr. 200.000,-, er også midler fra HMF, til «Rene elver og vassdrag», som er et tilbud hvor to unge mennesker drar ut i båt sammen med en arbeidsleder for å sjekke nettopp elver og vassdrag. Dette ble en suksess i Hemnes i 2020, og nå ser man på muligheten til å gjøre det samme i Rana og Hattfjelldal.
 
«Telltur» www.telltur.no er friluftsrådenes elektroniske postkassetrim. Her kan du finne turmål og registrere resultatene dine. Konkurrer med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål.

 

Polarsirkelen Friluftsråd har tilrettelagt over 200 lette og mer krevende turmål på Nord-Helgeland. "Sjonfjellgården" er en enkel fottur gjennom flott skogsterreng og med fin utsikt. Foto: Bjørn Leirvik


– Vi har over 200 turmål, så her er det bare å snøre på seg skoene og dra ut i naturen. Og det blir premier både til de som har vært flest turer totalt og som har høyest antall unike steder, sier Vinje.
 

NYTT LAVTERSKEL-TILBUD
Så er man også opptatt av å skape lavterskel-tilbud til de som bor på alders- og sykehjem.
 
– Vi vet at aktivitet har en positiv effekt. Selv enkle turer fører til bedre psykisk og fysisk helse, sier Vinje.
 
«Gammelfota på tur» er korte løyper i nærområdet. Her blir det trimkort og klippetang, slik at man kan registrere hvor mange ganger den enkelte har vært ute. Dette skal være løyper som man kan bruke både med rullestol og gåstol.
 
I tillegg til alle de konkrete prosjektene som er rettet inn mot unge og gamle, har Polarsirkelen Friluftsråd også en forvaltningsmessig oppgave.
 
– Vi bistår kommunene blant annet med verdifastsettelse av friluftsområder og plan for friluftslivets ferdselsårer, og er med det med på å legge til rette for friluftslivets vilkår i kommunene, sier Pål Vinje.

 

Ved å laste ned TellTur-app får du tilgang til turmål i Polarsirkeltrimmen, og kan også konkurrere om premier. Foto: Bjørn Leirvik
 
 
Fakta:
Polarsirkelen friluftsråd ble etablert 8. januar 2007.

Kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana og Træna er eiere av rådet. Rådet har kontoradresse i Nesna.

Rådet er medlem i Friluftsrådens Landsforbund.