BÆREKRAFTIG VANNKRAFT: Daglig leder Tore Rafdal og Mo Industripark legger stor vekt på å skaffe grønn energi og sørge for at inngrepene i naturen blir så skånsomme som mulig.

Satser på grønn energi

Skrevet for mip miljøkraft
26.12.2019 19:16

Miljøvennlig kraft gjør Helgeland enda mer attraktiv for internasjonale aktører.

– Tilgangen på fornybar energi henger sammen med utviklingen av grønn industri. Vi mener derfor det er avgjørende å sørge for tilgjengelig miljøvenn­lig kraft i regionen og vil bidra i dette bildet blant annet gjennom satsingen i MIP Miljøkraft. Internasjonale aktører etterspør også grønn kraft når de globalt leter etter områder å etablere seg, sier administrerende direktør Tore Rafdal i MIP Miljøkraft.

KRAFTFULL ALLIANSE

Det var i 2017 at MIP AS og Øijord & Aanes AS inn­gikk et kraftsamarbeid.

De to selskapene eide fra før to minikraftverk hver, som de tok med seg inn i det nye selskapet. Til sammen var det snakk om en produksjon på 46 GWh.

Nå kommer det to nye småkraftverk, Øvre og Nedre Leiråga på Melfjellet, som vil øke kapasiteten med ytterligere 34,6 GWh.

Saken fortsetter under bildet.

OPPDEMNING: Det er brukt mye tid og ressurser på å sørge for at Ørtvatnet kommer tilbake til gammel vannstand, samt at det er bygget en egen kanal slik at fiskeb kommer seg opp.

LOKAL VERDISKAPING

Satsingen har en prislapp på 200 millioner kroner, hvorav hele 140 millioner kroner går til lokale leverandører. Det resterende går til turbiner som leveres fra en produsent i Østerrike.

– Den grønne kraften fra disse to anleggene vil dekke energibehovet til rundt 1.700 husstander, sier Rafdal.

LOKAL SALGSKANAL

Kraften som blir produsert blir solgt direkte på nettet og MIP Miljøkraft har en avtale med SKS Handel AS på Fauske, som står for selve salget.

– Vi synes det er flott at også salgsbiten blir håndtert av en lokal aktør fra det samme fylket, sier Rafdal.

LITEN, MEN VIKTIG

MIP Miljøkraft er ingen stor aktør, de produserer omtrent ti prosent av det Helgeland Kraft gjør, men selskapet spiller en sentral rolle når det handler om å forvalte lokale, naturbaserte ressurser.

– For oss er det viktig å forvalte verdiene på en respektfull måte. Derfor har vi også brukt tid og ressurser på å sørge for at Ørtvatnet kommer tilbake til gammel vannstand, samt at vi har bygget en egen kanal slik at fisk kommer seg opp, sier Rafdal.