Offensiv satsing: Kjell Kristoffersen og Rolf Hansen er i full gang med å gjøre vaskeriene til KVIKK bærekraftige og miljøvennlige.

Satser på miljøvaskeri

Skrevet for KVIKK
27.01.2019 19:00

KVIKK vil bidra til en bærekraftig utvikling og nå rigger de bedriften for en miljøvennlig fremtid.

 – Vi har en klar forpliktelse til å ta dette på alvor, sier daglig leder Kjell Kristoffersen. I praksis betyr dette at bedriften har skiftet ut doseringsanlegget og dette er også fylt opp med nye og miljøvennlige kjemikalier.

BRUKER MINDRE ENERGI

Dette er bare starten på en omfattende prosess, som på en maksimal måte skal skåne det ytre miljøet. I tillegg har de endret prosedyrene slik at man nå bruker mindre energi i form av kjemikalier, vann og avløp.

– Så har vi kjøpt inn en ny stimkjele og trykksatt kondenstank som gjør oss i stand til å minske energi- forbruket ytterligere, sier avdelingsleder Rolf Hansen.

Saken fortsetter under bildet.

DATASTYRT: Her blandes kjemikaliene som skal brukes til vaskemaskinene, nøye overvåket av dataprogrammer.

CO2-KUTT

For å redusere CO2-utslippene har KVIKK montert en ny modulerende brenner som for tiden går på propan. Dette fører til 107 tonn mindre utslipp av CO2. Dessuten har de fjernet tre gamle perkloretylen rense- maskiner, som blir betegnet som noen miljømessige verstinger.

På toppen av dette har bedriften skiftet ut seks av sine dieselbiler og erstattet disse med kjøretøy som har små, tre-sylinders bensinmotorer. KVIKK eier til sammen sju selskaper, har en samlet om- setning på 67 millioner kroner og har 125 medarbeidere. Med 100 prosent lokalt eierskap har bedriften stått for lokal verdiskaping i 67 år.

MANGE TJENESTER

I tillegg til vaskerier tilbyr selskapet tjenester innen sanering, renhold, bilpleie, nedvask, vindusvask, ned- pakking og flytting av møbler, rens av takrenner og snørydding av innkjørsler og trapper.

– Vi er en sertifisert miljøfyrtårn-bedrift og produserer også vår egen serie med rengjøringsmiddel som er miljøvennlig og kortreist, sier Hansen.

I tillegg er KVIKK en godkjent rengjøringsbedrift av Arbeidstilsynet og kommunal- og arbeidsdepartementet, samt at de er godkjent leverandør av StartBANK .