BÆREKRAFTIG UTVIKLING: Mo Industripark og administrerende direktør Arve Ulriksen mener satsingen på Nesna Industripark vil støtte opp om en grønn og bærekraftig næringsutvikling.

Satser tungt på Nesna

Skrevet for Mo Industripark AS
05.12.2019 17:32

Landbasert oppdrett, industri og miljøvennlig skipshugging blir noen av hovedpilarene når Nesna Industripark skal etableres på et 130 dekar stort område på Skogsøya.

– Nesna Industripark skal styrke eksisterende indu­stri, fasilitere for ny industri og koble sammen lever­andørmiljøene på Helgeland, sier administrerende direktør i Mo Industripark (MIP), Arve Ulriksen.

MIDT I SMØRØYET

Og det er suksessen til MIP som har fått aktørene til å innse at det er fullt mulig å bruke den samme modellen andre steder. Og Nesna ligger midt i smørøyet:

  • Store arealer langs fjordlinjen med naturlige dypvannsforhold hvor 60-90 meters dybde kun et par meter fra land gir mange industrielle muligheter
  • Skjermet beliggenhet i forhold til bebyggelse
  • Gode inn- og utfartsårer, særlig sjøveien
  • Tilgang på prosessvann
  • Tilgang på kortreist kraft
  • Helgeland som leverandørmiljø

Saken fortsetter under bildet.

SENTRAL ROLLE: Westcon Helgeland har en nøkkelrolle nå Nesna Industripark skal realiseres.

STORE SYNERGIER

Mo Industripark AS har tilegnet seg store arealer på Skogsøya i Nesna kommune. Der skal de fasilitere for at fremtidige partnere kan etablere ny industri.

Beliggenheten mellom industrimiljøene på Helgeland i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, vil sørge for at industriell virksomhet på Nesna kan nyte godt av den brede kompetansen som finnes i regionen.

– I Mo Industripark alene har vi rundt 1100 fagarbeidere fra de fleste fag innen leverandør­industrien, understreker Ulriksen.

HØY LOKAL KOMPETANSE

På Nesna har Westcon Helgeland allerede etablert seg på arealet og har en høy mekanisk og maritim kompetanse, samt betydelig aktivitet mot offshore og maritime næringer.

Saken fortsetter under bildet.

VALGTE WESTCON:Verdens største riggselskap, Transocean, har valgt Westcon Helgeland som leverandør av riggvedlikehold til «Songa Enabler». Foto: TRANSOCEAN

Fylkesrådet i Nordland sammen med Rana ­kommune, Nesna kommune, Mo Industripark AS og Westcon Helgeland har til sammen bevilget 6,6 millioner til utviklingen av den nye industriparken. Større infrastrukturinvesteringer vil komme sammen med aktører som velger å etablere seg på Nesna.

EN GRØNN FREMTID

– Målet er at Nesna Industripark skal bli en foretrukket partner når det gjelder riggvedlikehold/skroting, maritimt vedlikehold, algedyrking, fôrproduksjon og landbasert oppdrett, forteller Ulriksen.

MIP AS er i dialog med flere industriaktører som har vist interesse for å drive med virksomhet i Nesna Industripark. Kapasitet på infrastruktur og videre prosess for tilrettelegging av området er under vurdering.