– Målet er å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk, der fossil energi skal erstattes med hydrogen, basert på elektrolyse og produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål, sier administrerende direktør Arve Ulriksen. Foto: Mo industripark

– Ser konturene av et nytt Helgeland

Skrevet for Mo Industripark
25.12.2020 13:00

Grønt skifte, hydrogen, batterier, datasenter, oppdrett, flyplass, styrket infrastruktur, forskning og utvikling. Dette er noen av stikkordene som skal skape et helt nytt Rana, et nytt Helgeland.

Det handler om målrettet arbeid over tid, sier administrerende direktør Arve ­Ulriksen i Mo Industripark AS (MIP).

For akkurat nå står regionen ved ved en korsvei. Analyser og rapporter er entydige: Hvis det ikke blir tatt noen radikale grep, så vil en massiv eldrebølge lamme næringslivet. Løsningen er å skape nye og attraktive arbeidsplasser. Stake ut en alternativ kurs, ta sjansen til å bevege seg inn i det ukjente.

 

HYDROGEN OG CO2-FANGST

Et av mange tiltak for å få dette til, er et samarbeid mellom Celsa, Statkraft og MIP som har fått navnet «Hydrogen Hub Mo».

– Målet er å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk, der fossil energi skal erstattes med hydrogen, basert på elektrolyse og produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål, sier Ulriksen.

Et anlegg for elektrolysebasert hydrogenproduksjon i Mo Industripark er målet. Prosjektet ­handler om å produsere hydrogen til flere bedrifter og prosesser tilknyttet Mo Industripark og å utnytte biprodukter som varme og oksygen.

 

GRØNN INDUSTRIPARK 
I VERDENSKLASSE

– Vi har ambisjoner om å være en grønn industri­park i verdensklasse med fokus på energigjen­vinn­ing og sirkulær økonomi. Hydrogen vil kunne spille en sentral rolle og redusere utslipp i prosess­industrien og transportsektoren.

– Det jobbes også med CO2-fangst hvor noe CO2 kan brukes til å produsere nye, grønne produkter. En slik prosess krever store mengder hydrogen sier Ulriksen.

 

EN OPPDRETTS-REVOLUSJON

Ute på Nesna er et annet industrielt eventyr i ferd med å bli etablert. Her jobber MIP med utvikling av et nytt industriområde hvor Arctic Seafarm ­Holding AS planlegger å bygge et landbasert oppdretts­anlegg for laks og ørret. I første omgang legges det til rette for oppdrett av inntil 15.000 tonn laks årlig. Det dreier seg om en totalinvestering på rundt 600 millioner kroner.

– Prosjektet er litt forsinket, men nå ser det ut til at byggestart blir til neste år, sier Ulriksen.

 

Vi har ambisjoner om  å være en grønn industripark i verdensklasse, sier administrerende direktør i Mo industripark, Arve Ulriksen.

 

MANGE BALLER I LUFTEN

Dette er bare noe av det MIP er involvert i. Andre store og tunge prosjekter omfatter blant annet et nytt, stort datasenter og Freyr Battericellefabrikk. MIP er også inne i Invest in Rana, hvor vertskaps­attraktivitet står sentralt og de deltar aktivt i Arctic Cluster Team, som nylig ble tatt opp i Arena Pro.

Til sjuende og sist handler det om å bygge inn forskning og utvikling i alle ledd. Vi må forsterke alle typer infrastruktur. Vi må ha en ny og stor flyplass, en dypvannskai og bedre veier. Vi må få folk til å flytte hjem, vi må hente kompetanse fra verden rundt, sier Ulriksen.

 

MÅ GRIPE SJANSEN

Han mener at Helgeland har alt som skal til, men vi må bli smartere i måten vi utnytter de grunnleggende fordelene. Som grønn og kostnadseffektiv kraft. Verdiene i en mangefasettert region hvor jomfruelig natur går hånd i hånd med en moderne industri.

– Vi har uendelige muligheter og store ­utfordringer. Nå er det opp til oss å vise at vi grep sjansen da vi hadde den, konkluderer administrer­ende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.