Styrker kundene: – Vårt primære mål er å gjøre kundene enda mer konkurransedyktige og bistådem i økt verdiskaping, sier daglig leder Haakon Andersson hos Momek Techteam.

Skaper smarte løsninger

Skrevet for Momek Techteam
21.01.2019 18:28

Når Celsa trenger en ny fabrikk som skal produsere armeringsnett, er det de kreative ingeniører hos Momek Techteam sombidrar med kunnskap for å løser oppdraget i samarbeid med Celsa.

– Spisset kompetanse blir bare viktigere og viktigere i en hverdag hvor hastigheten og endringene øker med eksplosiv hastighet, sier daglig leder Haakon Andersson hos Momek Techteam.

KONSTANT LÆRING

Det betyr at parallelt med at de lander nye kontrakter og løser oppdrag for kundene, må det pågå en kontinuerlig læringsprosess internt i selskapet. Stikkord her er robotisering, 3D-scanning, Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR). Med tunge kunder innen gruvevirksomhet, prosess- industri og vannkraft, stilles det store krav til bransje- spesifikk kunnskap. Samtidig innebærer dette at det selskapet opparbeider seg av kompetanse på ett sted, kan ha en stor overføringsverdi på neste jobb.

INGEN BEGRENSNINGER

– Vi har stort fokus på at folkene våre hele tiden skaltenke utenfor boksen og ikke la seg begrense av hva som er gjort før, sier Andersson. Dette er særlig viktig når Momek Techteam ofte får oppdrag som innebærer at de skal konstruere løsningen, skaffe til veie utstyr / materialene, bygge produktet, installere og sertifisere, EPCI-kontrakter.

Saken fortsetter under bildet.

Viktig samspill: For daglig leder Haakon Andersson hos Momek Techteam og folkene hans, er det helt avgjørende at de får til et konstruktivt samspill med de ulike kundene.

HVERT MINUTT TELLER

En annen viktig del av selskapets portefølje er vedlikehold. Her har de blant annet LKAB og Boliden Aitik som kunder.

– Når ett av de store knuseriene til Boliden må stanses en hel uke for hovedvedlikehold, må hvert minutt brukes effektiv. Da kan vi ha inntil 80 personer på jobben og i mange tilfeller henter vi inn spesial kompetanse fra Momek Services. Disse vedlikeholdsstoppene er døgnkontinuerlige skift, forteller Andersson.

TVERRFAGLIG SAMARBEID

Som en del av Momek-gruppen, kan Techteam også trekke veksler på fagfolk fra andre selskaper i konsernet. I tillegg samarbeider de med underleverandører og ofte kunden selv.

– Vi har flere spennende oppdrag på gang, hvor vii samarbeid med kunden, skal løse en klart definert oppgave. Her snakker vi mange ganger om nye forretningsmuligheter, effektivisering eller for å øke kvaliteten eller øke verdi for kunden.

– Vi kan også snakke om HMS og 3D’s: Doll – Dirty – Dangerous dette fører mange ganger til jobb også fysisk å konstruere og EPCI – prosjekter, sier Andersson.

– Sånn sett kan du definere oss like mye som et kompetansesenter som en ingeniør-bedrift, sier Andersson.