MILØVENNLIG: Malmen fra Mo er verdens mest miljøvennlige, i kraft av produksjon og transport etterlater seg et langt mindre fotavtrykk enn konkurrentene ute i verden.ksess for Rana Gruber.

Smart drift skal gi bedre lønnsomhet

Skrevet for Rana Gruber
19.01.2019 07:00 - OPPDATERT 19.01.2019 18:03

Rana Gruber går mot et nytt rekordår innen malmutvinning. Nå skal selskapet også blir enda mer effektive og miljøvennlige.

Jernmalmen er på mange måter DNA’et til Rana, for dette er de naturgitte verdiene som dannet grunnlaget for jernverket, kraftutbyggingen og etableringen av et livskraftig lokalsamfunn.

MINIMALT FOTAVTRYKK

I dag er malmen fra Mo verdens mest miljøvennlige, i kraft av den produksjon og transport etterlater seg en langt mindre fotavtrykk en konkurrentene ute i verden. – Det er 35 kilometer med jernbane fra gruve til prosesshallen og kun tre dagers seiling før produktene er fremme hos kunden, sier administrerende direktør Gunnar Moe. I Australia og Brasil er de samme tallene oppe i 1500 kilometer på tog og 10-14 seilingsdøgn.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIGE FAKTORER: Nærhet til markedet og posisjonen som strategisk leverandør er viktige faktorer for en videre suksess.

 SMARTERE OG BEDRE

I år kommer produksjonen opp mot 1,8 mill tonn ferdigprodukt, som er svært nært produksjonsrekord. Men nøkkelen til god lønnsomhet og trygge jobber for de 250 ansatte og de 100 innleide årsverkene, er en mest mulig effektiv produksjon.

– Vi er nå i gang med et LEAN-prosjekt hvor poenget er å involvere medarbeidere på alle plan, sier Moe. Poenget er ikke å kutte årsverk, men å sørge for at en hver arbeidsoperasjon gjøres så smart og effektivt som mulig. Dette blir ekstra viktig når produksjonen foregår i et høykostland.

– Vi skal ha stramt fokus på at det ikke sløses med tid eller penger, samtidig som alle endringer må ha en miljøforbedrende virkning. Hvis ikke blir de ikke iverksatt, sier Moe.

EN STRATEGISK LEVERANDØR

Nærhet til markedet og posisjonen som strategisk leverandør er andre viktige faktorer for en videre suksess. For en stålfabrikant kan det ta flere år å utvikle et produkt som er godt nok og da er det i bedriftens interesse at de kan få fortløpende forsyninger av den samme kvalitetsmalmen.

En malm som skaper flere produkter. Hovedproduktet er hematitt, med tillegg av en del magnetitt. Noe av magnetitten videreforedles i Rana Grubers eget selskap, Colorana – som produserer røde og svarte pigmenter. Disse igjen har en rekke bruksområder, blant annet malings- og betongindustrien, kosmetikk, bilindustri og kosmetikk.

Saken fortsetter under bildet.

NY VISJON: – Vi skal være best på miljø, lønnsomhet og smart produksjon, sier administrerende direktør Gunnar Moe i Rana Gruber.

Hematitten leveres til europeisk stålindustri, mens mesteparten av magnetitten går til europeisk kjemisk industri og til vannrensing. Dette igjen fordi malmen er helt rent, den utvinnes uten kjemikalier, kun ved hjelm av magnetisme, vann og gravitasjon.

RIGGET FOR FREMTIDEN

Gruveindustrien har alltid vært syklisk, men klare opp- og nedturer. Under den siste bølgedalen forsvant Northland i Sverige og Sydvaranger i Kirkenes. Men Rana Gruber har alltid klart seg og fortsatt finnes det nok malm i fjellet til 100 år ytterligere drift.

– Med de tiltakene vi setter i verk i løpet av de kommende to årene, vil Rana Gruber stå enda bedre rustet til å møte både knallhard konkurranse og svingende priser, konkluderer Gunnar Moe.