Solid fundament: Økonomene Helgeland har en bredde og en kunnskap som gjør dem rustet for alle typer utfordringer. Et solid team er det som skaper bedriften. Her f.v. Silje Huseth, Eva Skog, Aina Nilsen, Torkel Edin, Frode Rognan og Hege Elisabeth Henriksen. Line Luneng, Solveig Mikalsen, Unni Karlsen og Geir Strifeldt hadde hjemmekontor da bildet ble tatt.

Sømløs digital økonomistyring

Skrevet for Økonomene Helgeland
10.01.2021 19:00

Nå kan selv de små og mellomstore bedriftene ha tilgang til en økonomisjef – ved at Økonomene Helgeland skreddersyr tjenestene etter bedriftenes behov.

Vi kommer inn på Økonomene Helgelands kontor og blir møtt av Frode Rognan, Hege Henriksen, Eva Skog og Torkel Edin. Kontorets øvrige ansatte; Aina Nilsen, Line Luneng, Unni Karlsen, Geir Strifeldt, Silje ­Huseth og Solveig Mikalsen har hjemmekontor denne uka.

5-årsjubileet er rett rundt hjørnet og de mimrer tilbake til da de startet opp i 2015. Det var camping­møbler på kontoret de første ukene, sier Torkel med et lurt smil. Det har vært en rivende utvikling i samfunnet de siste årene, kanskje særlig innen regnskap og økonomi. – Vi så tidlig at det var et udekket behov i markedet for en automatisering av manuelle rutiner. Vi bestemte oss blant annet derfor for å starte et økonomibyrå med gode tekno­logiske løsninger, sier Torkel og Frode, som begge to har bakgrunn fra ledende økonomifunksjoner i større bedrifter og fra økonomisk rådgivnings­virksomhet.

– Det er viktig for oss å være en bedrift som ­tilbyr noe mer enn bare regnskapsproduksjon og obligatorisk rapportering til staten, forteller ­medeier Frode Rognan.

 

Teknologi i kombinasjon 
med lang erfaring

Med en solid bakgrunn i økonomi har gründerne bak Økonomene Helgeland tatt økonomistyring til et nytt nivå, og gjort det mulig å få eksperthjelp for alle typer bedrifter. De har vokst fra 3 til 10 ansatte og har fått på plass et team med bred kompetanse.

– Vi ønsket fra starten å være tidlig ute med ny teknologi, og har derfor tatt i bruk de beste løsningene i markedet. Vi har gode folk på økonomi­systemer som Power Office Go, 24 Seven Office og Visma, sier Rognan. De nye teknologiske løsningene har i tillegg gjort bytte av regnskapskontor til vårt enklere enn noen gang.

 

Gründerånd i Rana

Noe av det morsomste med jobben vår er å få lov til å ta del i utviklingen i samfunnet. Det er flott å se hvordan nye bedrifter kommer til. At Mo har fått et bredere tjenestespekter de siste årene er det ingen tvil om. De små og mellomstore aktørene er viktige for å gjøre Rana og Helgeland enda mer attraktiv.

– Vi ønsker også å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Kultur og idrett er nødvendig for å bygge en triveligere by og det har vært viktig for oss å være en samarbeidspartner for blant annet Verket, Park22 Event og Fageråsbakkene AS. Det bidrar til å sette Mo på kartet, og bygger stolthet for byen vår, sier Edin.

 

Service og tilrettelagte 
løsninger

Trygghet i økonomien er ofte nøkkelen til å suksess og Økonomene Helgeland ønsker å sørge for at du som bedriftseier sover godt om natta. For bedrifter som ikke har behov for å ansette en økonomisjef i heltidsstilling kan vi bidra med en økonomisjef på times- eller månedsbasis.

– Vi er både en støtte til bedriftene når ting er vanskelig, og en sparringspartner for å bidra til vekst i gode tider. I tillegg bistår vi dersom det ønskes økonomisk bistand til konkrete prosjekt slik som verdsettelse, transaksjoner, konsernetablering, finansieringsplaner og prosjektarbeid overfor virkemiddelapparatet etc.

 

Korona

Akkurat nå er det høytid for budsjettarbeid, og bedriftene gjør seg klare for neste år. 2020 har vært et helt spesielt år, og vi har merket økt pågang gjennom koronakrisen, særlig i forbindelse med de ulike krisepakkene.

Likviditetsberegninger og bistand til å søke på kompensasjonsordningene har vært viktige brikker for å hjelpe bedriftene i den vanskelige situasjonen. Særlig noen næringer ble hardt rammet. Her har vi bistått kundene i møte med banken. Vi har hjulpet bedriftene med å få på plass finansieringsplaner slik at de har bedre forutsetninger for å komme seg gjennom krisen.

Økonomene Helgeland har et godt samarbeid med alle bankene i området. Deres verdier og lokal­engasjement treffer oss, og det er viktig for våre kunder å samarbeide om å styrke lokal aktivitet, sier Rognan. I tillegg samarbeider vi med Din Personal­partner dersom noen ønsker tung kompetanse på personalområdet.

 

Bygger fremtiden

Med de nye teknologiske løsningene blir selve regnskapsføringen mer effektiv og det åpner seg helt andre muligheter for å bidra til økonomisk utvikling i bedriftene. - Nå får vi mulighet til å jobbe mer med bedriftene og hjelpe kunden å forstå hva tallene betyr og hvordan de kan brukes for å nå målene. Vi bruker fortiden til å bygge fremtiden, sier Edin.