Skikkelig utstyr: Bjørn og Kato i «vakuumtørka» hvor de tørker store og små el-motorer etter service.

STOLT INDUSTRIKULTUR

Skrevet for Miras Elektro
03.01.2021 13:00

På Miras Elektros verksted står det elmotorer på rekke og rad. Rommet er fylt med utstyr og store maskiner, fordelingstavler og esker merket med «Schneider».

I andre etasje er det et ryddig kontor og to smilende herrer. Bjørn Nilssen og Kato Osmo er engasjerte i jobben og brenner virkelig for å levere. - Vi har jo vært her siden tidenes morgen, sier Bjørn og ler. Helt siden tidlig 50-tall har dette vært elektroverkstedet her på industritomta.

 

Ekspertise

Den lange historien har også resultert i bred ­erfaring og unik ekspertise på mange områder.

Hos Miras Elektro har de blant annet jobbet mye med utstyr som kjører på full effekt. Det er bare å se til smelteovnene som kjører for full maskin på Celsa og Elkem. Det er enorm påkjenning på maskiner og elektrisk utstyr, og da krever det noe ekstra erfaring fra de som skal vedlikeholde og reparere. Denne erfaringen drar de nytte av i andre prosjekt­er.

 

I sitt rette element: Bjørn Nilssen slapper aller best av når han er blant elektriske motorer og gode kolleger.

 

 

Krevende og givende yrke

Bjørn og Kato er som en dynamisk duo med et solid og hardtarbeidende team i ryggen.

 

Full konsentrasjon: Motor spesialist Victor Cord Cruz i full sving på Miras Elektro motorverksted.

 

– Det er de flotte folkene som gjør at vi leverer hver gang, skyter Bjørn inn. I dag er det 18 ansatte i Miras Elektro, 17 menn og 1 dame. De skulle gjerne hatt flere kvinner inn i arbeidsstokken. - Det er en utrolig givende jobb med høye strømmer og grove dimen­sjoner i ekstreme miljø, sier Kato med et smil.

 

Alltid beredt

Oppe på tomta er det ofte situasjoner som oppstår hvor det er et betydelig tidspress. Hvis det er stans lørdags ettermiddag og start søndagskveld har de kun disse få timene til å gjøre utbedringer og vedlikehold. I tillegg er de klare om uforutsette ting oppstår. - Når telefonen ringer er det ofte når det brenner, bokstavelig talt. Da er vi på plass så snart vi kan, sier Bjørn.

 

Kontainer moro

Et av de kuleste prosjektene Miras Elektro har fremover er bygging av nye containere for bruk i Block Chain teknologi for Bitfury Norge AS. I slik teknologi er kravet at maskineriet skal kunne gå på maks effekt hele tiden. I en kontainer er det 165 sikringsavganger, noe som tilsvarer samme varmeeffekt som 1000stk 1000watts panelovner på full guffe. Da er det klart at det trenges både spesial-­utstyr og kompetanse.

 

Kult oppdrag: -I en kontainer er det installert effekt på 1MW, noe som tilsvarer samme varmeeffekt som 1000stk 1000watts panelovner på full guffe, sier Kato Osmo.

 

– Vi har fått en bestilling på ombygging av 7 kontainere som har vært brukt til Block Chain tekno­logi, og som bærer tydelige tegn på overopp­heting av sitt elektriske utstyr!

Forbedringene tar vi med oss i installasjonen av 8 nye containere til samme kunde.

 

Dette er seriøs business!

Vi er vant til å tilpasse oss etter kunders ekstreme behov, og har derfor utviklet en helt egen løsning for montering, slik at utstyret får tilstrekkelig kjøling. Dersom dette ikke gjøres på en god måte, kan det i verste fall ta fyr på grunn av de ek­streme belastningene. Vi ser gode muligheter lokalt i ­datasenter-bransjen, og i tillegg skal det jo komme 70 000 kvadratmeter med batterifabrikk, sier Osmo entusiastisk.

Våre hovedkunder vil allikevel alltid være de store industrilokomotiv som Celsa, Elkem, SMA og FerroGlobe samt infrastrukturselskapet MIP. Samarbeid og flinke fagfolk: Nøkkelen til suksess.

Godt samarbeid er viktig for Miras Elektro. De samarbeider tett med de andre Miras-bedriftene, i tillegg til blant annet Siemens og IMTAS.

– For eksempel på kontainerjobben er det IMTAS som tar seg av det mekaniske og vi som håndterer alt elektrisk, sier Osmo.

Hos Miras Elektro er de stadig på jakt etter flinke fagfolk for å kompletere teamet.

 

Stolt industri­kultur i ­praksis: – Vi er ekte veteraner. Torleiv Langvann og Ole Larsen har vært i elektrofaget i Mo Industripark i 90 år til sammen. Her poserer de foran magnetiseringsutrustningen fra Ilgnerhallen (Valseverket) ­montert i 1952.

 

– Vi har lav utskifting, og har blant annet 2 ­elektrikere som har vært med helt siden tidenes morgen ved AS Norsk Jernverk. Torleiv Langvann som har jobbet helt siden 1976 og Ole Larsen siden 1977. Deres styrke er inngående kjennskap/kunnskap om kundens elektriske anlegg. En av de viktigste tingene hos oss er å ha selvgående og bære­kraftige montører.

Ellers er vi jo i en bransje som er svært opptatt av teknologiske løsninger.

Nå kommer det grønne skiftet inn for fullt og vi går en spennende og utfordrende tid i møte, sier Nilssen og Osmo.