- På et eller annet vis er vi involvert i tilnærmelsesvis 90 % av de skipene som er her i Mo i Rana på et eller annet punkt, sier daglig leder i Mo Shipping Agency Tom Engø.

Tilrettelegger og bidrar med gode og effektive løsninger

- Det handler om å finne folk som har de personlige egenskapene som kreves for å løse utfordringene i jobben.

- Det skal litt rygg til for daglig å ta imot et problem fra andre, ta tak i det, å servere en løsning for kunden. Agentene våre løser det på en forbilledlig måte hver eneste dag, sier daglig leder i Mo Shipping Agency, Tom Engø.

Som forbruker reflekterer man kanskje ikke så mye over hvor ting kommer fra eller hvordan de har kommet dit, det gjør heldigvis skipsagentene. Totalt har selskapene Strand Shipping og Mo Shipping Agency 14 ansatte. To av dem har formalkompetanse, ellers har selskapene valgt å rekruttere bredt fra flere bransjer.

- Det handler om å finne folk som har de personlige egenskapene som kreves for å løse utfordringene i jobben. Så får vi heller drive videre opplæring og kompetanseoverføring internt i selskapet, forklarer Tom Engø.

En av de som har blitt rekruttert inn uten formalkompetanse er Espen Rostad. Han er utdannet sosionom og kommer fra en jobb med bakketjenester i flybransjen hos Widerøe, til maritim problemløsning hos Mo Shipping Agency.

Espen Rostad står klar til å bidra når noe uforutsett oppstår.

- At jeg jobber her er litt tilfeldigheter, jeg visste at de hadde det travelt. Så lyste de ut en stilling på økonomi, så søkte jeg på den. Nå var jeg jo egentlig klar over at jeg ikke hadde noe der å gjøre, ler Rostad.

- Når jeg kom på intervju fikk jeg beskjed av Tom om at de hadde satt av en halv time uansett, så vi kunne like gjerne bruke den til å snakke sammen. Da merket han kanskje at jeg kom til å passe inn på agentsiden. To uker senere hadde jeg min første arbeidsdag, og det er litt over tre år siden, smiler Rostad.

KUNNSKAP ER NØKKELEN
- I forsvaret kaller de en slik oppgave som Mo shipping Agency gjør en liaison, altså et kontaktledd mellom det ene samfunnet og det andre samfunnet. Så setter du noen i midten for å få dette til å fungere, dette er da Espen i dette tilfellet, forklarer Engø.

Det viktigste verktøyet en skipsagent har er lokalkunnskapen hans. Båten melder inn problemet som har oppstått, så er det opp til agenten å finne en løsning på det.

LAGARBEID: Teamet sitter på mye kunnskap og erfaring som kommer kundene til gode.

- Vi er det eneste kontaktpunktet båten har. Da er det viktig at vi vet hvem vi skal spørre, de nærmeste som kan bidra rett og slett. Når du har en båt liggende til kai skal den ofte dra samme kveld. Da har du ikke tid til å fly inn en ekspert fra et eller annet sted i Europa, da trenger du noen lokalt som kan dra ned og ordne opp med en gang, forklarer Rostad.

Han skryter av samarbeidspartnerne deres på Mo og understreker verdien av industrikompetansen og støtten som finnes lokalt og drar frem et eksempel på en hendelse noen år tilbake i tid.

- På et eller annet vis er vi involvert i tilnærmelsesvis 90 % av de skipene som er her i Mo i Rana på et eller annet punkt, sier daglig leder i Mo Shipping Agency Tom Engø.- Det oppsto problemer på en båt her nede i havna, de lå uten hovedmotor og den delen som de trengte for å utføre reparasjonen var ikke produsert en gang. Så vet vi at den i tillegg må flys inn fra Asia, da forstår man at dette kommer til å ta tid. Fabrikken anslo en leveringstid på tre til fire uker, forklarer Espen.

Da tok agenten i Mo Shipping Agency kontakt med et lokalt firma oppe på industritomta som hev seg rundt og tok utfordringen.

- De hadde kompetansen og verktøyene som trengtes for å produsere tilsvarende del når de fikk informasjon om hva som trengtes. Det førte til at den båten ble liggende i seks dager i stedet for på ukesvis som var alternativet, forteller Rostad.

GIR RINGVIRKNINGER
Mens de ansatte i Mo Shipping Agency bistår skipene som er i havna, har Strand Shipping en rolle som megler for skip som trafikkerer hele Nord-Europa.

Når nye bedrifter vurderer å etablere seg i Mo i Rana vil de ofte kartlegge hva det koster rent logistikkmessig å ligge så langt unna sentral markedene. Og hvordan det er med sjøfrakt til og fra Mo i Rana.

- Det er veldig ofte at vi i Strand Shipping er med i en tidlig fase for å få kartlagt om vi kan være vertskap for ulike industrietableringer. Vi besitter en internasjonal industriell kunnskap som er til gagn for byen vår og som utøves fra kontoret vårt på Mo. Vi er veldig stolte av at vi er med på å forsøke å selge inn byen vår, avslutter Tom Engø.