PÅ LAG FOR FREMTIDEN: Et tett samarbeid mellom bedriften og de ansatte er helt nødvendig for at Elkem Rana skal lykkes. F.v. HR-sjef Terje Ditlefsen, hovedtillitsvalgt Per Roar Aas, hovedverneombud Tom Erik Hanssen og verksdirektør Frode Johan Berg.

Tung miljøsatsing

Skrevet for Elkem Rana
17.01.2019 07:00 - OPPDATERT 17.01.2019 19:18

Elkem Rana investerer rundt 150 millioner kroner i miljøtiltak og prosessforbedringer. På sikt skal dette redusere synlige utslipp med 50 prosent.

– Vi har en klar visjon om at bedriften skal drives etter bærekraftige prinsipper, med et lavest mulig miljømessig fotavtrykk, sier verksdirektør Frode Johan Berg. 

UTEN STØVMASKE 

Nå skal miljøet forbedres, både inne og ute. Målet er at man i fremtiden skal kunne jobbe inne i hallene uten støvmaske. Den omfattende investeringen gjøres for å sikre de ansattes arbeidsmiljø, samt å sikre en bærekraftig bedrift hvor miljøansvar er viktig. – Dette hadde ikke vært mulig uten at vi har klart å involvere samtlige 112 medarbeidere, sier HR-sjef Terje Ditlefsen. 

Saken fortsetter under bildet.

TETT OPPFØLGING: Verneombudene inngår sentralt i HMS- og miljøarbeidet. Her i en vernesamtale med en kranfører. 

EIERSKAP TIL PROSESSEN 

Elkem har utviklet sin egen LEAN-modell som går under navnet Elkem Business System. Dette betyr involvering av ansatte for å forstå kritiske prosesser samt å utføre kontinuerlig forbedringsarbeid i alle prosesser. Noe som igjen vil forbedre kundetilfredsheten. – Gjennom visuell overvåkning (video) sikrer vi at operatørene til enhver tid kan fatte riktige beslutninger i forhold til både prosessen og miljøet. Dette er verktøy som er essensielle med tanke på kontroll over utfordringene vi har, sier hovedverneombud Tom Erik Hanssen 

 EN BEDRE HVERDAG FOR ALLE 

Sammen med hovedtillitsvalgt Per Roar Aas har han vært sentral i den omfattende omstillingen som foregår – Vi vet at endring kan være vanskelig, men samtidig er det åpenbart at dette er med på å skape et bedre miljø for hele Rana og en bedre hverdag på jobben for den enkelte, sier Per Roar Aas. Elkem Rana har en årlig produksjonskapasitet innen ferrosilisium på 90.000 tonn og har kunder over heleverden. Nylig sikret de seg verdifulle kontrakter i Asia, et marked som er kjent for å stille meget høye kvalitetskrav. 

 GRØNN FJERNVARME 

Renseprosessen på verket er også god butikk. Varmen som hentes ut fra produksjonen sørger for at store deler av Rana kan dra nytte av grønn fjernvarme. Dette produktet, som selges av Mo Fjernvarme, blir i så måte et bidrag fra Elkem Rana til hele lokalsamfunnet. 

Saken fortsetter under bildet.

KVALITET I ALLE LEDD: Elkem Rana jobber kontinuerlig med å forbedre både det innvendige og det utvendige miljøet. Her kontrolleres utstøping i seng. 

ETTERSPURT MIKROSILIKA 

Elkem Rana har et av verdens beste renseanlegg, som sørger for å skille ut Microsilika. Et produkt som etterspørres, og har mange anvendelser, blant annet å skape en sterkere betong. Og her har Elkem Rana en årlig produksjonskapasitet på 23.000 tonn. 

HAR FILMET ALT 

For å sikre at miljøtiltakene faktisk virker, har det vært gjennomført en omfattende dokumentasjon i forkant, med døgnkontinuerlig videoovervåking av utslipp internt og eksternt. – Det betyr at vi har et solid grunnlag for å dokumentere at de nye investeringene faktisk gir mindre utslipp, understreker verksdirektør Berg. Elkem Ranas tunge miljøsatsing blir gjort for å sikre selskapets posisjon og for at de skal være en viktig, lokal aktør – også for fremtidens industri i Mo i Rana.