Øverst fra venstre Irene Mikalsen og Ørjan Klausen, nederst til venstre Jørgen Kulstad, Dag Ottar Mikalsen og Jim Thomas Løkås.

Vi VET det du vil vite om bolig

Verdi Eiendomstakst er eneste takstfirma på Helgeland med rendyrket spisskompetanse på verditakster og tilstandsrapporter knyttet til eierskifte av eiendom mellom private.


Vi vet det du vil vite om bolig
 
Hvis trygghet og lang erfaring er viktig for deg, da er Verdi Eiendomstakst det takstfirmaet på Helgeland som har bredest kompetanse og lengst erfaring i eiendomsmarkedet de siste 10 årene. 
 
Vil du gjennomføre et trygt boligsalg/eierskifte for deg og din kjøper, da er den lange erfaringen som Verdi Eiendomstakst har, en stor trygghet.Som stolt leverandør av grundige verditakst- og tilstandsrapporter på Helgeland de siste 10 årene har Verdi Eiendomstakst helt siden oppstarten i 2011 vært en banebryter for de grundige tilstandsrapportene som i dag er regulert i forskriften til Avhendingsloven. 
 
– Vi ønsker å gjøre boligsalget/eierskiftet så trygt som overhodet mulig for både selger og kjøper, og det er også motivasjonen til oss alle i selskapet hver eneste dag. Det sier Dag Ottar Mikalsen, daglig leder i Verdi Eiendomstakst.
 
Et verdivalg for dine verdier
Etter å ha jobbet som eiendomsmegler på Østlandet i perioden 2006-2009 tok Mikalsen et verdivalg. I meglerjobben erfarte han at konflikter mellom selger og kjøper på grunn av uenighet om feil og mangler på eiendommen, ikke var uvanlig etter eiendomsoverdragelsen. Tidvis var konfliktnivået høyt, og med den erfaringen tok Mikalsen en beslutning. Som utdannet bygningstekniker tok han påkrevd utdanning som takstmann/bygningssakkyndig ved Norges Eiendomsakademi, og i 2011 startet han og hans kone Irene Mikalsen Verdi Eiendomstakst AS. Den gang – som nå – med mål om å hjelpe folk med et trygt boligsalg/eierskifte, slik at konflikter ikke skulle oppstå i etterkant. Verktøyet han og Irene tok i bruk var «grundighet», og derfor begynte Mikalsen allerede for over ti år siden med å ta i bruk den takstrapporten som nå har blitt et krav ved eiendomsskifte – den grundige tilstandsrapporten.
 
– Derfor var det ingen «revolusjon» for oss da den nye forskriften til Avhendingsloven trådte i kraft i januar. Vi har lang og god erfaring med grundige tilstandsrapporter, og vår visjon om å trygge bolighandelen mellom partene sitter solid forankret i både ryggmargen og i hjerterota hos alle oss i selskapet, sier han.
 
Spisset kompetanse på eiendomstakst
Verdi Eiendomstakst er eneste takstfirma på Helgeland med rendyrket spisskompetanse på verditakster og tilstandsrapporter knyttet til eierskifte av eiendom mellom private. De følger daglig med på alle eiendomsomsetninger som foretas på Helgeland, og har både kunnskap, erfaring og verktøy til å fastsette en eiendoms markedsverdi med stor presisjon. Dette tatt i betraktning en rekke faktorer så som beliggenhet, solforhold, infrastruktur, standard og en rekke andre faktorer.
 
I dag er de seks ansatte, deriblant to med lang erfaring som tømrere.
 
– Jørgen Kulstad og Jim Thomas Løkås har henholdsvis 10 og 17 år bak seg som tømrere i MBA, og det er en utrolig god erfaring å ha med seg, både for oss og for kundene, sier Mikalsen.
 
Den gode blandingen med en dyktig og erfaren takstmann som mentor for to takstfullmektige som inntil nylig har jobbet ute på bygg gjør at selskapet besitter en unik kompetanse. Kunnskapsdeling internt i bedriften er en viktig del av hverdagen.
 
Dette skjer når Verdi Eiendomstakst kommer til deg
Når du bestiller en takstrapport fra Verdi Eiendomstakst, kommer vi som hovedregel alltid to personer. Dette for å kvalitetssikre hverandres vurderinger – både i forarbeidet, under selve takstbefaringen og i etterarbeidet når tilstandsrapporten skal ferdigstilles.
 
På forhånd har vi allerede skaffet oss en hel del dokumentasjon om eiendommen, blant annet fra kommunen og Statens kartverk.
 
– Det å dra to sammen ut på befaring gir oss også en fin anledning til å ta en god prat med deg som kunde. For det er ofte kunden/eier som kjenner boligen aller best, og en fin samtale hvor vi stiller en del spørsmål får ofte frem mye god og relevant informasjon. Informasjon som ikke vi nødvendigvis kan se, eksempelvis årstall på oppgraderinger og hvem som har utførte jobben.
 
Velg trygghet – vår solide kompetanse og lange erfaring
– Særlig i dag, med stort press i boligmarkedet, så er det viktig at både selger og kjøper vet mest mulig om boligen, og føler seg trygg på takstmannens kompetanse når en så stor verdi skal omsettes, legger administrativ leder Ørjan Klausen til.
 
Ansetter flere
I dag har de ansatte ved kontoret stor pågang av oppdrag. Samtidig ønsker de å hjelpe så mange som mulig med en trygg bolighandel. Derfor ser de i disse dager etter flere ansatte.
 
– Vi har behov for enda en takstmedarbeider og ser etter den rette. Vi er veldig opptatt av at de som skal jobbe hos oss har de rette personlige verdier, som er i tråd med selskapets verdier og visjoner: Vi går på jobb for å hjelpe folk med å unngå reklamasjoner og konflikter i etterkant, avslutter Dag Ottar Mikalsen i Verdi Eiendomstakst.

Klikk HER for å komme til verdi eiendomstakst


 
 Faktaboks:
·      Selskapets nettside er vet.no og bokstavene VET har sitt opphav i V for Verdi, E for Eiendom og T for Takst.
·      VET har mer enn ti års erfaring med den grundigste tilstandsrapporten.
·      VET har base i Mo i Rana, og har sine kontorer i Havnesenteret på Toraneskaia. Fra sin base opererer de på hele Helgeland og har taksert eiendommer i samtlige av Helgelands 19 kommuner.
·      VET ble etablert i 2011 av takstmann Dag Ottar Mikalsen
·      VET har vokst til seks ansatte og søker nå flere flinke folk.
·      VET har stor omsetningsvekst de siste 3 år.
·      VET er ett av få takstfirma i Norge og det eneste takstfirmaet på Helgeland med autorisasjon innenfor alle disse fagfeltene;
o   Verditaksering av bolig (norsktakst.no)
o   Tilstandsanalyse av bolig (norsktakst.no) 
o   Energimerking av bolig (energiattest.no)
o   TEGoVA Residential Valuer (TRV) (tegova.org)
DNV Boligsalgsrapport (dnv.no/services/sertifisert-takstmann-for-boligsalgsrapportering-52225