INDUSTRI-TRADISJON: Rana og Helgeland har lange tradisjoner for industriell produksjon.

Vil løfte Helgeland til nye høyder

Skrevet for kunnskapsparken Helgeland
17.02.2019 18:00 - OPPDATERT 17.02.2019 18:10

Helgeland er en av Norges viktigste næringsregioner med 3500 aksjeselskaper med samlet årsomsetning på 50 milliarder kroner. Næringslivet i regionen er i vekst – men potensialet er betydelig større.

– Vår jobb, kort fortalt, er å hjelpe bedriftene med å vokse, sier daglig leder Bjørn Audun Risøy i Kunnskapsparken Helgeland.

 MÅ ALLTID SE FREMOVER

For Kunnskapsparken Helgeland handler det hele tiden om å gjøre andre bedre. Dette gjør de ved å bidra med kompetanse, nettverk, rådgivning, søknader og synlighet.

– Skal vi lykkes må vi hele tiden være på hugget og utvikle oss. For hverken samfunnet, rammebetingelsene eller markedet er statisk, understreker Risøy.

Saken fortsetter under bildet.

SAMLET STAB:  Her er gjengen som i dag utgjør Kunnskapsparken Helgeland Øverst f.v. Caroline, Tone, Monica, Svein, Andreas, Thomas, Krister, Bjørn Audun, Eline og Marlene. Nederst f.v. Lars, Fransisca, Torbjørn og Torbjørn.

Innovasjonsbedriften har i dag 15 ansatte i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, og har pågående prosjekter i nesten samtlige av kommunene i regionen.

ØKT UTVIKLINGSAKTIVITET

Samarbeidet og utviklingstakten i næringslivet på Helgeland har økt kraftig de siste årene.

– I 2016 bisto Kunnskapsparken næringslivet med å skaffe til veie 20 millioner kroner i direkte utviklingsmidler til bedriftene. Dette steg til 54 millioner i 2017 og i år kom- mer bedriftene til å motta mer enn 60 millioner kroner i utviklingsmidler, sier Risøy.

INTERNASJONALT POTENSIAL

Mange av bedriftene vi jobber med har internasjonalt potensial. Et konkret, og godt eksempel på hva som er mulig, er Rana-bedriften TAG Sensors.

De har utviklet og skal produsere avansert RFID-brikker og etiketter som gjør det mulig for å drive overvåking av temperaturer i sanntid. Nylig landet bedriften også en stor kontrakt med hurtigmat-giganten McDonalds.

– Vi har bistått Tag Sensors i seks år, som de siste årene har skaffet 40 millioner kroner i utviklingskapital både fra Innovasjon Norge og utenlandske investorer. I år har de i tillegg fått ca 13 millioner kroner fra Horisont 2020, forteller Risøy.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Her kan norske bedrifter og forsknings- miljøer delta på linje med andre europeiske land.

Saken fortsetter under bildet.

DIGITAL FREMTID: Ny teknologi blir stadig viktigere i alle bransjer og også her ligger Helgeland langt fremme.

 STORT FORSKNINGSLØFT

– Vår region eksporterer mat, energi og mineraler som verden trenger stadig mer av – sier Risøy – og mener det ligger store muligheter i å øke graden av videreforedling og skape nye produkter, tjenester og verdikjeder.

En viktig satsing Kunnskapsparken har bidratt til, for å løfte regionen, er utvikling av Campus Helgeland. Med etableringen av SINTEF Helgeland, i samarbeid med Mo Industripark, SINTEF, Nord Universitet og Helgeland Sparebanks gavestiftelser, har vi også tilgang til et teknologisk forskningsmiljø.

– Målet er å løfte forskningsvirksomheten og dermed gi næringslivet ytterligere muskler med tanke på verdiskaping, sier Risøy.

Satsingen FORREGION til Norges Forskningsråd og Nordland fylkeskommune bidrar også til mobilisering og virkemidler for økt forskning og innovasjon i industrien.

 TRENGER KLOKE HODER

Kunnskapsparken lever i et skjebnefellesskap med næringslivet og ser på seg selv om samfunnsutviklere. For det er ikke tvil om at også Helgeland står foran markante utfordringer i årene som kommer:

– Vi er 80.000 innbyggere fordelt på 18 kommuner og tilgangen på arbeidskraft og kloke hoder er kritisk. Vi er inne i en digital revolusjon som påvirker alle deler av samfunnet, og mange arbeidsplasser vil forsvinne og erstattes med nye.

– Vi vil trenge mange nye helgelendinger. Dette betyr at vi må styrke utdanningstilbudene lokalt, gjøre regionen mer attraktiv og samarbeide om rekruttering til Helgeland. 

TRAINEE-SUKSESS

Ett ledd i dette arbeidet er trainee-programmet Kandidat Helgeland.

– I løpet av få år har vi rekruttert 95 høyt kvalifiserte ungdommer og 82 prosent av dem er igjen på Helgeland, så dette kan vi trygt kalle en suksess, sier Risøy.

Traineeordningen er finansiert av bedriftene med støtte fra Nordland fylkeskommune og Helgeland Sparebank.

VITENSENTER NORDLAND

Etableringen av et Vitensenter i Nordland en annen viktig brikke i å bidra til økt kunnskap og fremtidig rekruttering. Senteret er godt forankret i næringsliv og det offentlige og vil ha en tematisk profil som fremmer Nordland naturressurser, teknologi og digitalisering.

– Målet er å kunne åpne et nytt fantastisk lærings- og opplevelsessenter for Nordland allerede i 2019.

VIL UTGJØRE EN FORSKJELL

Kunnskapsparken Helgeland bistår alt fra gründere i en oppstartfase til utvikling av etablerte selskaper.

Med et sterkt industrielt eierskap og solid forankring i nærings- og samfunnslivet er Kunnskapsparken Helgeland godt posisjonert for å bidra til å utgjøre en forskjell.