Bjørn Audun Risøy mener det er veldig bra at regjeringen nå setter arbeidslivets behov for kompetanse i fokus.

Skal tale distriktene og næringslivets sak

Skrevet av Kenneth Johan Gabrielsen
14.03.2018 21:01 - OPPDATERT 16.03.2018 09:56

Bjørn Audun Risøy med i ekspertutvalg som skal gi regjeringen svar på hvordan alle kan bli kvalifisert for et arbeidsliv i endring.

– Ekspert og ekspert, sier Bjørn Audun Risøy og humrer lett.

– Det er i hvert fall artig å få bidra når regjeringen skal utforme en ny satsing på kompetanse spesielt rettet mot arbeidslivet.

Arbeidslivet er i endring som følge av digitalisering og ny teknologi, og regjeringen har som mål at alle skal være kvalifisert for dette. Derfor har de satt ned et ekspertutvalg som skal gi viktig kunnskap som igjen skal være grunnlag for et kompetanseløft. Blant dem som sitter i utvalget er Kunnskapsparken Helgelands daglige leder Bjørn Audun Risøy. Utvalget har sitt første møte i Oslo neste fredag, og skal jobbe med dette i omtrent ett år framover.

Må ha tilgang på kompetanse i hele landet

– I det store bildet ser vi at det er veldig stor forskjell på Distrikts-Norge og sentrale strøk. Stadig mer kompetanse og utdanning og forskning sentraliseres. mens i store deler av Norge, der mye verdier skapes, er det utfordrende å få tilgang på etter- og videreutdanning. Samtidig er utdanningsnivået her lavere. Vi har behov for flere tiltak for å sikre at arbeidslivet over hele landet får tilgang på kompetanse, sier Risøy.

– Det andre perspektivet er at mye av systemet i Norge er definert ut fra det offentlige. Det har vært for lite fokus på hva arbeidslivet har behov for i årene som kommer. Hvordan endrer verden seg? Hva må utdanningssystemet gjør for å serve behovene i næringslivet? Ikke motsatt. Jeg mener det er mye å hente på et økt fokus på arbeids- og næringsliv.

Derfor tror Risøy det er veldig bra at han og andre representerer næringslivet i utvalget. 

– I Kunnskapsparken Helgeland har vi jobbet med dette i 13 år. Vi har avdekket behov i arbeidslivet og jobbet for å få opp kurs og studier. Vi har ganske lang erfaring på hvordan det fungerer i praksis. Det blir greit å få det perspektivet inn i utvalget også, sier han.

Må lære hele livet

Ekspertutvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg.

Arbeidet vil inngå i regjeringens arbeid med reformen; "Lære hele livet."

[annonse]
– Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Derfor er det enda viktigere enn tidligere at det er gode muligheter til å lære og utvikle seg. Vi må lære hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

 – Bedrifter og offentlig sektor kan ikke dekke sitt behov for ny kompetanse kun med nyrekruttering. Alle må lære mer og oppdatere kompetansen sin. Med dette utvalget får vi nå et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken etter- og videreutdanning universiteter og høgskoler, fagskoler og fagopplæringen skal tilby for å treffe arbeidsmarkeds behov fremover, sier Sanner.

– Det er svært viktig at en eventuell automatiseringsbølge fører til omstilling og vekst, og ikke utstøting og utenforskap. Skal vi klare det, er etter- og videreutdanning et av flere sentrale virkemidler, sier seniorforsker Simen Markussen, som skal lede utvalget.

Utvalget

Ekspertutvalget er bredt sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere:

Utvalgsleder:

 1. Seniorforsker Simen Markussen, Oslo

Utvalgsmedlemmer:

 1. Daglig leder Svein-Olav Torø, Kongsberg
 2. Viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen, Oslo
 3. Daglig leder Bjørn Audun Risøy, Rana
 4. Kontorsjef Kristin Reiso Lawther, Bergen
 5. Rektor Torbjørn Tvedt, Bergen
 6. Direktør organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, Sarpsborg
 7. Partner og medgründer Camilla Tepfers, Oslo
 8. Seksjonsleder Inga-Lill Sundset, Bodø
 9. Avdelingsleder Berit Johanne Kjeldstad, Trondheim
 10. Siviløkonom Javad Mushtaq, Oslo
 11. Fylkesdirektør Truls Nordahl, Stavanger
 12. Helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Dehli, Levanger
 13. Forsker Lars Johannessen Kirkebøen, Oslo
 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.