Rødøy får mest i Nordland, når pengene fra Havbruksfondet fort 2018 skal fordeles. Illustrasjonsfoto: Karin Beate Nøsterud

Rødøy får mest av alle

Av Redaksjonen
09.02.2018 14:50 - OPPDATERT 09.02.2018 14:54

Rødøy kommune får mest av kommunene i Nordland, når pengene fra Havbruksfondet fordeles.

Se oversikt over fordelingen i Nordland, nederst

Havbruksfondet fordeler nær en milliard kroner til alle oppdretts-kommunene i landet, etter hvor stor økning i antall kilo laks man nå får i merdene i den enkelte kommune. Mest i Nordland får Rødøy, med 9,4 millioner kroner fra fondet.

Nest mest av Helgelandskommunene får Bindal, med 6,03 mill. kroner, mens Lurøy får tredje mest med 5,31 mill. kroner.

Fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Ingelin Noresjø (KrF), er svært glad på kommunenes vegne.

– Jeg er særlig fornøyd med at en kommune som Rødøy får en solid utbetaling på 9,4 millioner. De har ikke egen landbasert virksomhet, med lakseslakteri eller andre videreforedlinger. Men de har lagt til rette for ei næring som har tjent store summer på å få bruke havområdene i kommunen. Nå får de endelig uttelling for dette, sier Noresjø.

Når oppdretts-næringen nå får øke biomassen med to prosent i merdene, er det kommunene som skal få uttelling for at de stiller havarealer til disposisjon for havbruksnæringa. Dette har Noresjø etterlyst i mange år.

– Det skulle blått bare mangle at ikke kommunene får noe igjen for sin tilrettelegging. Det burde være en fast avgift i tillegg til Havbruksfondet, slik at kommunene får en forutsigbar årlig inntekt. Den vil selvsagt ikke være i den størrelsesorden som denne engangsutbetalingen fra Havbruksfondet, men den ville vært et godt intensiv for å tilrettelegge for denne næringen. Sånn sett en vinn vinn-situasjon for alle parter, argumenterer Noresjø.

Ut over våren vil oppdrettsselskapene få behandlet søknader om ytterligere økning av biomasse opp til 6 prosent. Det vil totalt kunne bety en tre ganger så høy utbetaling for kommunene.

– Det er svært positivt at kommunene får uttelling for sin tilrettelegging for havbruksnæringene, men jeg vil poengtere at dette bør honoreres på permanent basis, med årlige gevinster for jobben kommunene gjør med å tilrettelegge for denne viktige næringen, avslutter fylkesråd Ingelin Noresjø.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.