Illustrasjonsbilde

"Rødt Hemnes og Rødt Rana sin holdning er at vindkraftplanene må avvises"

Skrevet av Alf Helge Straumfors, Thor Aksel Ulriksen
09.08.2019 09:17 - OPPDATERT 09.08.2019 13:48

– De to kommunene vil med glede bruke vannkrafta lokalt og forsyne fabrikken med energi, heller enn å eksportere den, noe som tilfellet er i dag, skriver Alf Helge Straumfors (Rødt Rana) og Thor-Aksel Ulriksen (Rødt Hemnes).

Rødt i Hemnes og Rana vil med dette slå fast motstanden vår mot den planlagte vindmølleparken på Sjonfjellet.  Vi mener at vindmølleparker generelt representerer uakseptable og ødeleggende inngrep i norsk natur, og at argumentene for denne aktuelle vindmølleparken er spesielt dårlig fundert.

Rødt vedtok på landsmøtet sitt 9.-12. mai en uttalelse der vi går i mot landbasert vindkraft i Norge.  Vedtaket kom i kjølvannet av  striden om vindkraft på Hitra - en strid som ennå ikke har fått sin løsning.  Hovedargumentet for vedtaket er de uforholdsmessig store og ødeleggende inngrepene i uberørt natur som vindmølleparkene fører til. Vedtaket må også ses i relasjon til debatten om artsmangfold og FN-panelets rapport nylig, der konklusjonen var at tap av arter kanskje utgjør en enda større trusel for menneskene enn klimaforandringene.  Store vindmølleanlegg  innebærer en særlig fare for sårbare fuglearter, for eksempel hubro og fiskeørn. Et annet element er at svært mye av den vindkraftutbygginga vi ser planlagt i Norge i dag regisseres av utenlandsk, ikke minst tysk kapital, noe som er et brudd med tidligere hevdvunnen politikk i Norge i forhold til for eksempel vannkraft, der naturressursene skulle komme fellesskapet til gode.  Til slutt er det et poeng at behovet for energi i Norge i sin helhet kan dekkes ved at eksisterende vannkraftverk moderniseres, oppgraderes og effektiviseres.

Selskapet Freyr lanserte vinteren 2019 et fristende kinderegg for kommuner og folk på Nord-Helgeland.  Selskapet planla å bygge en batterifabrikk for el-biler i Mo i Rana med 2500 arbeidsplasser, samtidig som de søkte konsesjon for et svært vindkraftverk på Sjonfjellet. Argumentet for denne koblinga var fra Freyr sin side befriende åpenhjertig:  Det dreide seg ikke først og fremst om kraftbehov, men om såkalt «branding». De benektet ikke at regionen allerede hadde rikelig med  (miljøvennlig) vannkraft, men batteriene skulle ut på det europeiske markedet, og der hadde kjøperne fått det for seg at vindkraft var mer miljøvennlig enn vannkraft.

Rødt i Hemnes og Rana sin holdning til dette er at vindkraftplanene må avvises. Dersom Freyr ønsker å bygge en batterifabrikk i Rana er de hjertelig velkommen til det: De to kommunene vil med glede bruke vannkrafta lokalt og forsyne fabrikken med energi, heller enn å eksportere den, noe som tilfellet er i dag. Men vi mener det er uakseptabelt å rasere et uberørt område av naturen vår bare fordi europeiske batterikunder er dårlig informerte og trenger voksenopplæring.

 

1. kandidat Rødt Hemnes

Thor-Aksel Ulriksen

 

1.kandidat Rødt Rana

Alf Helge Straumfors

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.