Jordskjelvet som ble registrert i dag ser ut til å ha sitt senter ved Renga i Rødøy. Kart: Google / NORSAR

Rystet Nord-Helgeland

– Et mellom-stort jordskjelv i denne regionen.

Klokken 12:09 i dag, mandag 16. mai, ble det registrert et jordskjelv på Nord-Helgeland.

Skjelvet er målt til magnitude 2,7, noe NORSAR betegner som et mellom-stort jordskjelv i denne regionen. Dybden i skjelvet er anslått til rundt ti kilometer, men dette er usikkert. 

– Flere av NORSAR sine stasjoner har registrert et jordskjelv i Nordland-regionen, 90 kilometer sør av Bodø og 43 kilometer nord-vest av Mo i Rana. Styrken er estimert til magnitude 2,7. Dette er et mellom-stort jordskjelv i denne region, skriver NORSAR på nettsiden jordskjelv.no. 

Hvis du følte dette jordskjelvet, kan du melde dine observasjoner i spørreskjemaet på hjemmesiden til Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. 

Et jordskjelvs magnitude er et tall som brukes for å sette mål på energien et jordskjelv har utløst / styrken i et jordskjelv. Det finnes flere magnitude-typer, der den mest kjente er Richter-magnitude. Richters skala egner seg ikke til å angi styrken til jordskjelv over ca. 5 eller jordskjelv utløst lengre enn ca. 1.000 km unna målepunktet, fordi forutsetningene for beregningene ikke er gyldige for store jordskjelv og avstander. 

– Det mest korrekte målet på et jordskjelvs styrke kalles seismisk moment, og kan beregnes enten ut fra bruddets areal, bevegelseslengden og fjellets stivhet, eventuelt bruddareal og hvor effektivt spenningene i grunnen er utløst, skriver NORSAR på sin nettside jordskjelv.no.

Et av de største og mest kjente jordskjelvene på Nord-Helgeland er "Lurøyskjelvet", som inntraff 31. august 1819. Dette skjelvet er anslått til å ha hatt en styrke på mellom 5,8 og 6,2, og regnes som det kraftigste kjente jordskjelvet i Norge i historisk tid. Det er usikkert hvor skjelvets episenter var, men det ble meldt om sterke rystelser ved Ranfjorden og omkringliggende områder, blant annet i Lurøy. Konservator Per Bøe har anslått at episenteret kan ha vært i Båsmoforkastningen, som går mellom Plurdalen og Sjona, mens forsker Robert Muir Wood mener at episenteret antakelig lå på kysten nær grensa mellom Lurøy og Nesna.

-----

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Saken fortsetter under annonsen.