" Så lenge vi ikke har noe svar fra henne ligger det meget nærliggende spørsmålet til Henriette Hanssen helt åpent"

Skrevet av Gustav Arne Nyborg
01.12.2020 21:03 - OPPDATERT 02.12.2020 09:21

– Hva har flyplass-saken med referansegruppen i HSYK å gjøre?Svaret henger i luften, ubesvart, skriver Gustav Arne Nyborg, etter styremøtet i Helgelandssykhuset der et styremedlem uttalte at selskapet Vigner Olaisen har eierandeler i kontroversielle prosjekt.

-------------------- 

DEBATT: Dette er et innlegg skrevet av ekstern skribent og gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.       

-------------------- 

Rana No gjør oppmerksom på at vi tidligere har bedt Henriette Hanssen kommentere de spørsmål som gjengis i innlegget under, men ikke har besvart våre henvendelser. Styreleder Arne Benjaminsen ga noen kommentarer til saken forleden, uten at alle spørsmål ble besvart

-------------------

Henriette Hanssen og styremøtet i HSYK 25.11

Den 25.11 holdt Helgelandssykehuset (HSYK) styremøte, hvor styremedlem Henriette Hanssens kom med spørsmål og kommentarer. Henriette Hanssen, som er mest kjent som aktivist i sykehusaksjonen Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen, er en av de tre nye styremedlemmene som kom inn i styret i HSYK i høst. Alle de tre nye styremedlemmene er fra sørsiden av Korgfjellet, fra kommunene Alstahaug, Vefsn og Brønnøy. Det ble som kjent sterke reaksjoner på Helse Nords utnevning av de tre nye styremedlemmene da oppnevningen ble kjent, men det kommer jeg ikke nærmere inn på ved denne anledningen.

Hanssen kritisk til HSYKs referansegruppe

Henriette Hanssens spørsmål til styremøtet i HSYK 25.11 knytter seg til prosjekt Nye HSYK, og oppnevningen der av den eksterne referansegruppen. 

Hvordan er utvelgelsen av medlemmene i referansegruppen gjort, ville Hanssen vite i styremøtet. 

[annonse]
Det fikk hun svar på fra sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir og prosjektleder Torbjørn Aas, som redegjorde for hvilke tanker som lå bak oppnevningen. Sitat: «Vi har ikke fått til kjønnsbalanse, men kompetanse, erfaring og geografi mener vi er dekket inn». Sitat slutt.

Lista over hvem som før styremøtet var satt opp i referansegruppa, har jeg tatt inn helt til slutt.

Hanssens stikk til ledelsen

Svaret var Henriette Hanssen ikke fornøyd med, og repliserte med sitt første stikk til ledelsen ved HSYK, sitat: «Jeg skjønner at dere tenker det og kanskje ikke kjenner Helgeland så godt. Jeg har et ønske om at vi kan føye til en kandidat til, om så fra Brønnøysund eller Sør-Helgeland i tillegg til de som allerede er. Så for tilliten sin del og legitimiteten i gruppa er det viktig at man balanserer det». Sitat slutt.

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir kom Henriette Hanssen i møte på det, og svarte at da tar man med en til i referansegruppen. 

Henriette Hanssens svar på Gunnlaugsdottirs imøtekommenhet var enda et stikk til ledelsen ved HSYK, sitat: "Vi kan også sikkert hjelpe til med kandidater og forslag hvis dere trenger det." Sitat slutt. 

Hvem er det Hanssen representerer i styret?

Hvem er «vi» som Henriette Hanssen viser til? Svaret på spørsmålet ligger helt åpent. For det sa Hanssen ikke noe nærmere om. Det kan være at hun med «vi» mener noen styremedlemmer i HSYK. Eller det kan være at hun som styremedlem i HSYK anser seg å representere spesielle grupperinger på Ytre Helgeland, og med «vi» mener f. eks. Bunadsgeriljaen. 

Angrep Vigner Olaisen AS

Det mest oppsiktsvekkende fra Henriette Hanssen i styremøtet i HSYK den 25.11, er at hun som styremedlem, i et styremøte i HSYK, henger ut Lovundbedriften Vigner Olsen AS. Og stilte spørsmål ved om en ansatt i det selskapet burde være med i referansegruppen for Nye HSYK. Det fordi Vigner Olaisen AS, sitat fra Hanssen «(...) men de har eierandeler i andre kontroversielle prosjekt på Helgeland». Sitat slutt.

Har det noe med PLU å gjøre?

Det er et meget nærliggende spørsmål som RanaNo stiller til Henriette Hanssen etter styremøtet. Er det Vigner Olaisen AS sitt eierskap i Polarsirkelen lufthavnutvikling AS (PLU) som hun regner for å være så kontroversielt at det bør hindre at ansatte der er med i en referansegruppe for Nye HSYK? I så fall: Hva har flyplass-saken med referansegruppen i HSYK å gjøre? Dersom det ikke er PLU hun mener, hvem er det da? Så lenge vi ikke har noe svar fra henne ligger det meget nærliggende spørsmålet til Henriette Hanssen helt åpent.

Har Henriette Hanssen den nødvendige tilliten?

Det er nødvendig for Henriette Hanssen å komme med avklaringer på det som henger i luften ubesvart etter hennes deltakelse i styremøtet i HSYK den 25.11. Det både av hensyn til tilliten til henne som styremedlem fra den store delen av befolkningen på Helgeland som ikke er en del av Bunadsgeriljaen, og ikke minst gjelder det tilliten HSYK og Helse Nord har til henne som styremedlem i HSYK. 

Da hun ble oppnevnt i HSYK-styret bedyret ledelsen i Helse Nord at de nye styremedlemmene var uavhengige og skulle opptre i styret med integritet. Svarer Henriette Hanssen til de forventninger Helse Nord hadde til hennes evner til å gå fra sykehusaktivist for sykehuset i Sandnessjøen til å være et styremedlem i HSYK med uavhengighet og integritet som gjør henne egnet til å representere hele Helgeland? Svaret på det henger i luften, ubesvart.

Den eksterne referansegruppa skal være et rådgivende organ for administrerende direktør og styringsgruppa i Nye HSYK. Gruppa skal gi råd og innspill og sørge for at det utarbeides strategier og prinsipper for samarbeid innen tema som samhandling, utdanning, teknologi, næringsliv osv.

Den eksterne referansegruppa er satt sammen av følgende medlemmer:

Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet

Tor Ingebrigtsen, professor, Det helsefaglige fakultet, UiT

Siw Moxness, daglig leder for Vigner Olaisen AS og nestleder i styret i NHO Nordland

[annonse]
Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark

Amund Peder Teigmo, klinikksjef Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset

Hanne Østerdal, seniorrådgiver Nordland fylkeskommune

Børge Toft, rådmann i Alstahaug kommune

Robert Pettersen, rådmann i Rana kommune

Erlend Eriksen, rådmann i Vefsn kommune

Den eksterne referansegruppa skal møtes tre-fire ganger i året, og det første møtet planlegges før jul.

---------------