Foto: Roger Marthinsen

Salget av nye boliger fortsetter å gå ned

– Vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få.

Salget av nye boliger i Norge har vært fallende siden juli 2021, og salget i mai 2022 er 20 prosent lavere enn i mai i fjor. Dette viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Årsaken til nedgangen skyldes i stor grad at flere prosjekter i mindre byer og distrikter utsettes eller stanses på grunn av økte byggekostnader.

Boligprodusentenes Forening tror dette vil føre til fallende aktivitet i nyboligmarkedet, og er urolige for hvilke konsekvenser dette vil kunne få.

– Vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for boligforsyningen, bedriftene og for bedriftenes ansatte fremover, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim.

Tall viser at igangsettingen av nye boliger har økt med 45 prosent i mai 2022, sammenlignet med mai måned i 2021.

– Veksten er i leilighetsmarkedet, særlig i de større byene, påpeker Hiim.