Fra stiftelsesmøtet i Festivalnettverk Helgeland (f.v.): Marius Fagerli fra Innovasjon Norge, Carl Ninian Wika fra Festspillene Helgeland, Bjørn Bonsaksen fra Smeltedigelen Musikkfestival, Otto Jonny Derås fra Klemetspelet, Magnar Skreslett fra Hemnesjazz, Ingrid Alte Westmann fra Verket Musikkfestival, Morten Sæterhaug fra Smeltedigelen Musikkfestival og Verket Musikkfestival, Marlene Jordbru fra Kunnskapsparken Helgeland, Roar Møller fra Festspillene Helgeland, Inger Lise Pettersen fra Klemetspelet, Raymond Værnes og Morten Johansen fra Havnafestivalen, Morten R. Horn fra Rootsfestivalen, Martin Rugelsjøen Lie fra Trænafestivalen og Torbjørn Aag fra Kunnskapsparken Helgeland.

Samspill for bærekraftige festivaler

Skrevet av Roger Marthinsen
08.07.2020 10:14

Åtte festivaler har gått sammen i Festivalnettverk Helgeland: – Det er viktigere enn noen gang å stå sammen.

Smeltedigelen Musikkfestival AS, Festspillene Helgeland AS, Havnafestivalen AS, Hemnesjazz, Klemetspelet, Trænafestivalen, Rootsfestivalen og Verket Musikkfestival har gått sammen i Festivalnettverk Helgeland. 

Helgeland har et bredt festivaltilbud, og i oktober i fjor begynte flere festivaler å diskutere et mulig framtidig samarbeid. 6. februar i år ble Festivalnettverk Helgeland en realitet. Det overordnede målet er å øke lønnsomheten og bidra til bærekraftige festivaler på Helgeland.

Festivalene i nettverket er solide kulturaktører og hadde i fjor en samlet omsetning på over 50 millioner kroner. I tillegg engasjerer festivalene tusenvis av besøkende og frivillige.

Til tross for at festivalene hver for seg kan sies å være suksesser, så mener aktørene bak festivalene at de kan bli enda bedre, at de har mye å lære av hverandre og at de kan bli sterkere sammen.

2020 har imidlertid vært et spesielt år for festivalene, som er rammet av koronapandemien.

– Flere av festivalene i nettverket har måttet avlyse årets arrangement og det er kanskje viktigere enn noen gang å stå sammen, fremgår det av en pressemelding fra Festivalnettverk Helgeland. 

Det første året skal festivalene bli kjent med hverandre gjennom en kartlegging, felles samlinger, kurs og en studietur. Prosjektleder for Festivalnettverk Helgeland, Marlene Jordbru i Kunnskapsparken Helgeland, sier det ikke har vært gjennomført en omfattende kartlegging av festivalene på Helgeland siden 2014, og at det er på tide å få et oppdatert bilde av deres bidrag til regionen.

– I 2014 så vi at festivalene hadde en samlet omsetning på 45 millioner kroner, over 97.000 besøkende og rundt 2.100 frivillige. Det har skjedd mye siden da, og vi ønsker å få frem at festivalene er viktige samfunnsaktører som bidrar til både stedsutvikling og attraktivitet, sier Jordbru. 

Siden oppstarten av nettverket har festivalene fått både Kunnskapsparken Helgeland, Innovasjon Norge og Helgeland Sparebank med på laget. Daglig leder i Helgeland Sparebanks gavestiftelse, Jørn Breivik, sier de synes dette er et godt tiltak og at det er positivt at så mange festivaler ønsker å samarbeide.

[annonse]
– Vi ønsker å støtte opp om nettverket slik at festivalene kan fortsette å gi folk på Helgeland gode opplevelser, sier Breivik.

I tillegg til å lære av hverandre og dermed stå sterkere både sammen og hver for seg, har man satt en bærekraft-ambisjon der man har valgt seg ut tre av FNs bærekraftsmål innen økonomi, samfunn og miljø. Festivalene ønsker å bidra til økonomisk vekst gjennom å skape flere arbeidsplasser, støtte opp om lokal kultur, produkter og leverandører, bidra til et bedre samfunn gjennom å tilby opplevelser som har betydning for attraktivitet og bolyst, bidra til et bedre miljø gjennom ansvarlig forbruk, deling av utstyr, bruk av lokale leverandører, redusere avfall, samt øke fokuset på effektiv bruk av ressurser.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.