Fra bylagsturneringen på Sagbakken 2. juni 2019, med spillere fra Sandnessjøen, Bodø og Mo i Rana. Foto: Allan Berg

Samspill og læring på tvers av klubber og byer

Skrevet av Roger Marthinsen
03.06.2019 07:53 - OPPDATERT 03.06.2019 11:00

Unge spillere fra Bodø, Sandnessjøen og Mo samlet til bylagsturnering på Sagbakken.

Søndag ble den første bylagsturneringen gjennomført på Sagbakken. Dette er et samarbeid mellom Sandnessjøen, Bodø og Mo i Rana, for unge fotballspillere. Rundt 70 unge fotballspillere var samlet på Sagbakken søndag ettermiddag, til trening og kamp.

– I Rana er Bylag et tilbud for gutter og jenter i 12-årsalderen. På guttesida er det et tilbud for dem som oppfyller en rekke kriterier, herunder at man skal være spesielt interessert i å utvikle seg som spiller, ha gode holdninger og møte på treninger. På jentesida er det et tilbud for alle jenter som ønsker et ekstra tilbud sammen med andre 12-åringer, sier Allan Berg, som er hovedtrener for bylaget i Rana. 

– Årsaken til at vi skiller tilbudet for gutter og jenter, er at det er få jenter i denne årsklassen, og at det er ønskelig å støtte de jentene som ønsker dette tilbud, sier Berg.

Initiativet til Bylag er tatt av Bodø/Glimt, og Glimt-metodikken ligger i bunn for det sportslige opplegget. Alle klubbene i Rana er involvert i bylaget i Rana, det bylagstreninger gjennomføres hver søndag. Her følges Glimts metodikk for 12-åringer, og under øktene bruker man samme øktplan som Glimt og bylaget i Bodø.

KOMPETANSELØFT

Formålet med bylaget er ikke bare å utvikle spillere, men også trenere. På Bylaget inviteres trenere fra klubbene, som får kunnskap om treningsøkter samt kjennskap til Glimt og klubbens metodikk.

– Alle klubbene får tilgang på ukens økter, og det er ønskelig at de brukes av trenere rundt om i klubbene. Øktplanene er en del av et forløp som sikrer spillerne riktig utvikling innen spillets forskjellige faser. Dette gir kompetansehevning i klubbene, sier Berg, som ser svært positivt på dette utviklingsprosjektet for unge fotballsspillere.

– Spillerne får tidlig lære fotballens begreper og terminologi, om roller, basisferdigheter, forventninger til forsvar, angrepsspill, omstilling, orientering, valg, tempo og andre faktorer. Det gir et godt grunnlag til utvikle spillere over tid, sier Berg.

FRA 6 TIL SENIOR

[annonse]
Glimt-metodikken starter allerede med 6-åringene, og det går en klar tråd gjennom opplegget fra de aller yngste og helt opp til seniornivå. Her har Rana-klubbene mye å hente, mener Berg.

– Det er behov for å utvikle en systematisk læreplan innen fotballen som klubbene kan ta i bruk, slik at vi får riktig utvikling på spillere fra de er 6 år til de blir seniorspillere. Dette må vi begynne å jobbe med  Rana, og Bylaget er en del av dette, sier Berg, som har tror på at man på sikt skal høste gode resultater.

– Hvis Glimt kan, da kan vi også i Rana, sier Berg, som er godt fornøyd med den første storsamlingen på Mo, der rundt 70 spillere fra Bodø, Sandnessjøen og Rana deltok.

– Det er mange positive ting å si om turneringen. For det første viser det at vi i regionen kan få til å samarbeid om fotballen, møtes og ha det artig. Bylaget er og vil kunne utvikles som en arena for utvikling innen fotballen, på flere punkter; kompetansehevning, hospitering, sikre spillerne får gode referanser og utvikling i tidlig alder, sier Berg, som mener Rana ikke bare kan lære av Bodø, men også Sandnessjøen.

– Både Sandnessjøen og Glimt har utviklet gode akademier og tilbud som vi kan lære av. I den sammenheng er det bra å ha gode relasjoner for utveksling av erfaringer, sier Berg.

UTVIKLE GODE HOLDNINGER

Samlingen på Sagbakken ble en lærerik dag for alle deltakere. Berg sier at spillerne fra Rana ble utfordret til å merke seg positive ting hos motstander-lagene.

– Var det noe som motstanderen kunne som vi ønsker å lære som lag eller enkeltspillere? Det er viktig å bruke de referanser vi kan få, når vi møtes på en slik arena. Og så er det alltid behov for å prate om holdninger. Kan vi være mindre opptatt av dommerens dømming og fokusere på egne oppgaver, kan vi fokusere på oppgavene vi har på banen også når vi legger under med tre mål? På Bylaget tar vi den type spørsmål på alvor i den videre utvikling av bylagsspillere, sier hovedtrener Allan Berg.

Bildeserie
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.