Illustrasjonsfoto: Arkiv
DEBATT

" Sannheten er at Helse Nord RHF er uten troverdig styringsevne


_____

Dette er et leserinnlegg, skrevet av en ekstern skibent. Meninger og ytringer står for skribentens regning.

–––––

Helse Nord RHF uten troverdig styringsevne

Høsten 2022 varslet Helse Nord RHF om økonomisk krise i foretaksgruppa. Svaret på krisa ble skrinlegging av planlagte investeringer i Nord-Norge.

Vinteren 2023 varslet Helse Nord RHF om rekrutteringskrise i foretaksgruppa. Svaret på krisa ble utredning av ny sykehusstruktur i Nord-Norge.

Hva er den forenklede hovedforskjellen på disse to «stormvarslene» fra Helse Nord RHF?

Analysen høsten 2022 var en økning i årsverk på 1199 fra 2019 til 2022. Uten økning i sykehusaktivitet. Analysen vinteren 2023 var en mangel på 1160 årsverk. Uten håp om sykehusrekruttering. 

To Helse Nord-direktører hadde i løpet av få måneder – Cecilie Daae i 2022 (lege) og Marit Lind i 2023 (sykepleier) – klart å levere to ulike analyser (diagnoser) på den samme utfordringen (sykdommen). 

Årsaken er åpenbar. Helse Nord RHF mangler både oversikt og styring på bemanningen i sykehusene. Avisa Nordland har nylig synliggjort at tallene kun er basert på manuelle tellinger på ulike tidspunkt.

Frustrasjonen i styret i Helse Nord er påtakelig. Ikke får de svar på hvor i Nord-Norge det er store bemanningsutfordringer. Ei heller hvilke klinikker eller lokasjoner som har store kostnadsoverskridelser.

De har for øvrig seg selv å takke. På andre områder har de satset på sykehus som har et kostnadsforbruk langt utover budsjettrammene. Strukturprosjektet på Helgeland kan stå som ett godt eksempel.

Tilbake til 2022. Sykehusene hadde i skyggen av koronaårene 2020-2021 klart å rekruttere hele 1199 nye årsverk hvorav 1000 faste. Det må være det største rekrutteringsprosjektet noensinne i Nord-Norge. 

Dette kom som et sjokk på ledelsen i Helse Nord RHF. I løpet av 2022 gikk de fra å være «bekymret» til å erklære «krise» på høsten. 152 av 1000 nye faste årsverk var for øvrig merkantile stillinger.

Det Helse Nord RHF ikke fortalte, var dette: Økningen i merkantile stillinger var totalt på 10 %. De som økte mest var Helse Nord RHF selv med 27 % og Helse Nords eget IKT-selskap med 25 %.

Tilbake til 2023. Helse Nord RHF har proklamert rekrutteringskrise. Og det tilsynelatende nøytrale begrepet «oppgave- og funksjonsfordeling». Dette vil prege hele dette året og langt inn i neste.

«Desentralisere alt vi kan – og sentralisere det vi må», uttalte forrige helseminister. Dette var også budskapet i regjeringserklæringen fra Hurdal. Dette perspektivet er likevel fraværende i Helse Nord RHF.

Virkeligheten for pasienter i landsdelen er lange og strabasiøse reiser til Tromsø for et 15 minutter langt poliklinikkbesøk. Det er ikke til å undres over at mange like godt velger private Aleris eller drar sørover.

En refleksjon til slutt: Hva er det som har endret seg i 2023, når sykehusene i Nord-Norge i løpet av 2 år fram til 2022 klarte å mobilisere 1000 nye ansatte leger, sykepleiere og andre?

Sannheten er at Helse Nord RHF er uten troverdig styringsevne. Omstilling uten et data- og kunnskaps-grunnlag vil havarere. Krisa i foretaksgruppa springer mest sannsynlig ut av Helse Nord RHF selv.

Det store strukturprosjektet i Nord-Norge er derfor dømt til å mislykkes.

 

Jan Erik Furunes
tidligere sykehusdirektør på Helgeland fra 2000 til 2011

****

 

Les mer om:

Helse Nord debatt