Leder av Rana FrP, Allan Johansen. Foto: Roger Marthinsen

"Sannheten er at Rana kommune er blant de rikeste kommunene i landet"

Skrevet av Allan Johansen, leder i Rana FrP
28.03.2019 13:43 - OPPDATERT 28.03.2019 17:01

– Jeg kan godt forstå at mange er bekymret for økonomien i kommunen når både Arbeiderpartiet, Høyre og SV har stått i kø for å skremme folk, skriver leder av Rana FrP, Allan Johansen i kjølvannet av meningsmålingen om ranværingenes støtte til at kommunen vil bruke 300 millioner på ny flyplass.

Mange var forbauset over resultatet av meningsmålingen som viste at ca. 30 prosent var mot at kommunen skulle bruke så mye penger på flyplassen.

Jeg kan godt forstå at mange er bekymret for økonomien i kommunen når både Arbeiderpartiet, Høyre og SV har stått i kø for å skremme folk. I forbindelse med skolestruktursaken har vi blitt fortalt at å opprettholde skolestrukturen med tre sentrumsnære ungdomsskoler var uansvarlig. Kommunen vil da ikke ha råd til å videreføre verken en god eldreomsorg eller andre viktige velferdstjenester.

Sannheten er at Rana kommune er blant de rikeste kommunene i landet. På grunn av kraftinntekter og at vi ligger i Nord-Norge har kommunen ca 200 mill. mer i årlig inntekt enn tilsvarende kommuner sør for fylkesgrensen uten kraftinntekter.

At kommunen skal investere 300 mill for å få bygd en ny stor flyplass er en god investering. En investering som vil gi flere arbeidsplasser og økt tilflytting, flere bedrifter vil etablere seg i Rana og næringslivet vil få samme kommunikasjonsmuligheter som andre regioner i Norge.

Når Ap, H og SV skremmer med at kommunen ikke har råd til å opprettholde en skolestruktur med tre sentrumsnære ungdomsskoler, så er det ikke tilfelle.Kommunen gikk med nesten 200 mill i mindreforbruk (overskudd) de to siste årene.

Vi som vil beholde den gamle skolestrukturen, er sikre på at det er en riktig prioritering. Vi vil satse på et attraktivt nærmiljø i bydelene i samarbeid med foreldrene. 

Med ny flyplass og sykehus vil Mo i Rana fremstå som en attraktiv kommune å flytte til. Derfor kan vi ikke ødelegge de gode utsiktene med å samle rundt tusen skoleelever i en skole som består av to gamle bygninger som ble bygd for 60 år siden.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.