NEI TIL VINDKRAFTPROSJEKT: – Videre burde dere også ha fått med dere at det bygger seg opp en stadig sterkere motstand mot landbasert vindkraft i Norge. Folkeaksjonen på Frøya var bare begynnelsen, skriver Naturvernforbundet i Nordland og i Rana og omegn i et åpent brev til styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr AS. Foto: Hedda Hiller

Sats på batterifabrikken – skrinlegg vindkraftprosjektet

Skrevet av Naturvernforbundet i Nordland og i Rana og omegn
26.07.2019 11:36 - OPPDATERT 26.07.2019 17:02

Naturvernforbundet i Nordland og i Rana og omegn har i dag sendt et åpne brev til styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr AS.

Naturvernforbundet har et godt råd å komme med til Freyr AS og styreleder Torstein Dale Sjøtveit: Bruk midlene dere klarer å framskaffe til en ny batterifabrikk på Mo, ikke kast dem bort på et vindkraftprosjekt på Sjonfjellet som har alle odds mot seg for å komme i mål. Dere kan ikke unnlatt å ha fått med dere at NVE i sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft av 1. april i år ekskluderte så og si hele Nord-Norge som egnet område for ny landbasert vindkraft, hovedsaklig på grunn av hensynet til reindriftsnæringen og på grunn av sprengt kapasitet i overføringslinjene.

Videre burde dere også ha fått med dere at det bygger seg opp en stadig sterkere motstand mot landbasert vindkraft i Norge. Folkeaksjonen på Frøya var bare begynnelsen. Klassekampen meldte på førstesiden 20. juli at pr. dato er minst 150. 000 med i kampanjegrupper mot lokale vindkraftprosjekter over hele landet. Og her lokalt stod lederne for Hestmann/Strandtind reinbeitedistrikt, Polarsirkelen turlag, Norges jeger- og fiskeforbund i Nordland og vår egen leder i Naturvernforbundet i Rana og omegn fram sammen i Rana.no den 4. juni og varslet felles motstand mot vindkraftprosjektet på Sjonfjellet. Vi kan her og nå love at vi vil gi prosjektet den nødvendige motstand dersom planleggingen fortsetter.

Vi er ganske så sikker på at Dale Sjøtveit er temmelig alene om synspunktet han begrunnet vindkraftprosjektet med på NRKs nettsider den 29. mai der han uttalte: «Vindkraft har også en sterkere grønn profil enn vannkraft i de markedene vi skal selge våre batterier.» Hva er den grønne profilen i å beslaglegge 41 km2 av Sjonfjellets høydedrag med 120 vindturbiner synlige over store deler av Helgeland, hver med en høyde på opp mot 250 meter og med en betongplattform på nærmere en fotballbanes størrelse, tre blads vingerotorer med diameter rundt 200 meter, røde og hvite lys i endene som kan snurre rundt med over 200 km/t, gjennomsnittlig støy på 50 desibel lavfrekvent brumming pluss høyfrekvent «svisj» hver gang en vinge passerer fundamentet de står på og med totalt 50 – 60 km 5 meter bred vei? Rent ut
sagt vil et slikt arealbeslag representere en fullstendig meningsløs naturvandalisme i et Nordland med årlig vannkraftoverskudd på ca. 6 TWh (40%) av en totalproduksjon på rundt 16 TWh (kilde: Nordland Fylkeskommune, Seksjon plan og miljø). Nordland har avgitt nok natur til storsamfunnet og vel så det. Vi har ikke mer natur å gi.

Og så vil vi minne om at 1 TWh er lik 1000 GWh og at batterifabrikken kommer til å ha et energibehov på 32 GWh i følge pressemeldingen fra Freyr AS i Rana.no 18.06.19, dvs. knapt 0,6 promille av det kraftoverskuddet vi har i Nordland. Batterifabrikken er derfor overhodet ikke avhengig av noe vindkraftverk på Sjonfjellet.

Freyr AS v/Dale Sjøtveit sendte 11. juli en søknad til Rana kommune (saksnr. 2019/2410) om å sette opp en 85 meter høy vindmålemast på toppen av fjellet Laupen 615 m.o.h., «som en del av en modning av prosjektet på Sjonfjellet.» i følge saksdokumentene Naturvernforbundet har fått oversendt. Der kommer det også fram at byggesaksavdelingen i kommunen har måttet avvise realitetsbehandling av søknaden pga. manglende dokumentasjon i henhold til plan- og bygningslovens krav i § 23-4 og byggesaksforskriften (SAK 10) kapittel 5. Vitner dette om et seriøst prosjekt, Dale Sjøtveit? Og hvorfor slikt hastverk med et vindkraftprosjekt som batterifabrikken ikke trenger? Er det vindkraftkonsesjonen som er den egentlige agendaen og
som dere etterpå kan selge til utenlandsk kapital med stor fortjeneste som så mange selskaper før dere har gjort (utenlandsk kapital eier nå 49,2% av norsk vindkraft i følge Dag og Tid nr.28/2019)? Naturvernforbundet håper ikke dét og råder dere til ikke å kaste bort mer tid og penger på Sjonfjellet, droppe ny søknad om vindmålermast og sette alt inn på å realisere det fremtidsrettede industriprosjektet som batterifabrikken på Mo vil være.

Signert av: 

Naturvernforbundet i Nordland v/ Bjørn Økern, leder.

Naturvernforbundet i Rana og omegn v/ May-Lene Meyer, Frode Solbakken, Nina
Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.