Elektriske MF Heilhorn ble prøvekjørt på Helgeland i høst. Foto: Torghatten

Satser 300 mill. på el-ferger – flere samband på Helgeland skal bli ´grønne´

Fylkesrådets budsjett for Helgeland inneholder både grønn satsing og bru-penger.

Nordland fylkeskommunes budsjett for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025 ble lagt fram i dag. 300 millioner kroner er øremerket satsning på nullutslipps ferjesamband, der man over de neste fire årene skal klargjøre seks nye ferjesamband for elektrifisering. 

– Med kostnadsbildet vi kjenner i dag, vil vi få gjort seks nye samband utslippsfrie, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Prioriteringen vil bli gjort i Regional transportplan, men som den største ferje-regionen, er det naturlig at flere strekningene vil være på Helgeland. Dette er grønne satsinger som også betyr mye for det nasjonale klimabudsjettet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådet vil i tillegg prioritere 120 millioner i perioden til grønne satsninger i arbeidet med å få på plass nye bærekraftige løsninger i Nordlandssamfunnet.

– Vi ønsker å stimulere til grønne valg der det er mulig. Vi skal blant annet se på muligheten til å fase inn el-busser flere steder når nye anbud skal lyses ut. Men dette er midler som også kan gå til andre grønne satsinger, og skal stimulere både offentlig og privat sektor, påpeker Norvoll.

Helgeland vil også nyte godt av midlene til bru, tunnel- og rassikring, når fylkesrådet foreslår å bruke 1,9 milliarder kroner på dette området de neste fire årene.

– Nevernes bru og Herøysundet bru skal bygges ny, og vi har satt av 372 millioner kroner til disse to alene (134 mill. til Nevernes bru, red.anm). Og vi fortsetter det økte trykket på veg-vedlikehold. Flere kilometer fylkesveg vil få nye stikkrenner, nye autovern og asfalt, når vi bruker 600 millioner kroner de fire neste årene for å ta inn noe av etterslepet på fylkesvegene. I tillegg vil vi bruke 270 millioner på gang- og sykkelveier og andre miljøtiltak, sier fylkesråd Svein Eggesvik.

I budsjettet er et satt av midler til ferdigstilling av fylkesvei 17 Liafjell-Olvikvatn og etablering av fergeleie på Tonnes. Det er imidlertid ikke satt av penger til opprusting av fylkesvei 810 Bustneslia, som er prosjektet de fleste kommunene i regionen har bedt om å bli prioritet nummer én i sine innspill til regional transportplan. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.