Bjørn Audun Risøy. Trond Harry Hansen og Roger Håkonsen står i bresjen for å få Rana FKs toppfotball-satsing på offensiven. Foto: Roger Marthinsen

Satser på å ha en frisk fotball-million på plass i løpet av ei uke

Skrevet av Roger Marthinsen
13.03.2020 15:20

Mobiliserer for toppfotball-satsingen i Rana FK: Slik skal pengene brukes.

Bjørn Audun Risøy, Trond Harry Hansen og Roger Håkonsen var alle sentrale i arbeidet med å etablere en toppfotballsatsing i forkant av det som ble etableringen av Rana FK senhøsten 2017. Nå er de, sammen med Espen Haaland som ikke kunne delta på dagens presentasjon av et nytt toppfotball-løft, tilbake på banen igjen, med et initiativ for å få løftet toppfotball-satsingen i klubben.

Målet er å styrke klubbens økonomiske muskler med minimum 300.000-500.000 kroner for hver av de kommende tre sesongene. Midlene skal komme på toppen av de avtalene som allerede ligger i bunn for den opprinnelige Rana FK-satsingen, der rundt 30 næringsaktører er inne med omlag 3,4 millioner kroner i 2020.

De friske pengene skal utelukkende brukes for å løfte toppfotball-satsingen. Pengene skal mer eller mindre gå rett ut på banen – ikke ei krone skal gå til administrasjon. 

– Rana FK vil selvsagt ha en viss styringsrett til hvordan pengene skal brukes, men da innenfor de rammene som legges til grunn for dette ekstra-løftet, sier Bjørn Audun Risøy. 

Risøy, Håkonsen og Hansen har jobbet for å få på plass ekstra midler, da det tidligere i vinter ble klart at Rana FK er et godt stykke unna å ha økonomien som kreves for ei toppsatsing.

– De som var med fra starten, de har levert og de er fortsatt med. Det var kun et par-tre aktører som trakk seg da toppfotball-satsingen ble utsatt med ett år, sier Risøy.

– Næringslivet bidrar med 3,4 mill., og er med på å bygge et godt fundament for klubben. Men da toppfotball-satsingen ble etablert var intensjonen å få inn 1 million kroner på toppen av dette fundamentet. Dét har ikke skjedd, sier Roger Håkonsen. 

Trioen håper å ha på plass 1 million kroner i løpet av neste uke. Det gir rundt 330.000 kroner i ekstra midler, når man smører pengene utover de tre kommende sesongene. Målet er å få inn enda mer. Jo mer man får på plass, dess større handlingsrom får Rana FK for en topp-satsing. 

Ressursgruppas skisse for hvordan pengene skal brukes er ikke til å misforstå: toppfotball-potten skal som nevnt gå som ei direkte innsprøytning i den sportslige satsingen. Pengene skal øremerkes:

  • Dekke kostnader for at spillere skal kunne ta fri fra jobb for å trene mer. Dekke direkte utgifter til ekstra kjøring og eventuelle spillerkontrakter: 150.000-200.000 kroner.
  • Prestasjonsbonuser: Prestasjonsbonus til spillere på A-lag. Fordeling etter antall spilte kamper. En total pott for å berge plassen i 3. divisjon på 150.000 kroner, mens en topp 5-plassering vil øke denne bonusen med 50.000 kroner, til 200.000 kroner.
  • Fotballsko til spillere, 25.000 kroner.
  • Dekke treningsavgift på treningssenter, 15.000 kroner.
  • Treningsleir og økt antall treningskamper, 100.000 kroner.
– Vi tror dette vil bli godt mottatt av spillerne, bidra til økt motivasjon og ikke utfordre fellesskapet, sier Bjørn Audun Risøy.

Gruppen understreker selv om det nå må en ny dugnad til for å løfte Rana FK, så betyr ikke dette at etableringen av en ny klubb ikke har vært vellykket. 

– Det har skjedd mye bra. Barne- og ungdomsfotballen er styrket for gutter og jenter. Både a-laget og rekruttlag rykket opp i første forsøk, til henholdsvis 3. og 4. divisjon. Man har fått til bra samhandling med bydelsklubbene og andre klubber på Helgeland. Mange partnere fra næringslivet er som nevntmed gjennom langsiktige avtaler. Vi har fått en supporterklubb (Rataskankan, red.anm) som skaper positiv stemning på kampene. Og klubben har vist anvarlighet ved å ta grep økonomisk, påpeker de tre.

– Vi snakker på ingen måte om at nye penger skal gå til å gjøre opp gammel moro og røde tall. De friske pengene skal brukes på ei satsing for framtida, påpeker Roger Håkonsen. 

Ressursgruppa har jobbet noen uker med å få på plass midler. De vil ikke røpe hvor langt de har kommet, men sier altså at man skal klare å én million i løpet av neste uke. Både eksisterende medspillere som øker sin innsats og nye medspillere er med.

– I hovedsak så ønsker vi nye medspillere, for det er mange som er inne fra før og har levert det de har lovet. Vi ønsker selvsagt så mange som mulig med. Så skulle ikke vi rekke å ta kontakt med noen som vil bidra i dette løftet, så ta kontakt med oss, sier de tre. 

– Vi vil bidra til å få Rana FK i angrepsposisjon og skape begeistring. Vi trenger et flaggskip som setter Mo i Rana på kartet og bidrar til stolthet og tilhørighet. At Rana FK lykkes, er positivt for andre klubber i regionen og vil øke interessen blant gutter og jenter på alle nivåer. Klubben skal bli så bra at våre ungdommer ikke må reise bort fra Helgeland for å bli god i fotball, sier Trond Harry Hansen, Bjørn Audun Risøy og Roger Håkonsen. 

----------

Disse bedriftene var med fra starten og er har avtale med Rana FK i tre år til (beløp per år):

Helgeland Sparebank 1.000.000,-

Mo Industripark AS 600.000,-

MBA Entreprenør 150.000,-

HHO Gruppen 150.000,-

Kvarøy Fiskeoppdrett 150.000,-

Coop Helgeland 100.000,-

ZAR Eiendom 100.000,-

Helgeland Kraft 125.000,-

Bernhard Olsen 100.000,-

Rana Gruber 100.000,-

Haaland 100.000,-

Momek Group 50.000,-

Amfi / Meyer Eiendom 30.000,-

MOBO Helgeland 50.000,-

BDO 30.000,-

Bakeriet Mo i Rana 50.000,-

Helgeland Invest 50.000,-

Kunnskapsparken Helgeland 50.000,-

PWC 50.000,-

Verket Musikkfestival 50.000,-

Helgeland Betong 30.000,-

Helgeland Marinasystemer 30.000,-

Evry Card Services 50.000,-

Botn Elektro 50.000,-

Norconsult 30.000,-

REDE Eiendomsmegling 25.000,-

HAF 10.000,-

Ferroglobe Mangan Norge 50 000,-

Vigner Olaisen (ny 2020) 50 000,-

Rana Blad 100.000,-*

Scandic Meyergården 100.000,-*

Rana No 100.000,-*

Sum 2020: ca 3,4 mill. + avtaler*

* Barteravtaler (tjensteavtaker). I tillegg til de ovennevnte har klubben slike avtaler også med Sportshuset Mo, ID Reklame, Rema1000 og noen flere.

----------

LES OGSÅ:

Les mer om:

rfk Rana fotballklubb