Foto: Silje-Tamara Rojas

«Satser virkelig Nord universitet på Helgeland?»

DEBATT: – Selv om tall og tabeller ikke forteller alt, så er det uansett lite som indikerer en utdanningssatsing i Mo i Rana som følge av Nords avvikling av Nesna og Sandnessjøen, skriver førsteamanuensis Øyvind Hansen og lærer Kjetil Olsen.

For å utvikle vårt velferdssamfunn er utdanning helt avgjørende. Når man vet at Nordland generelt, og Helgeland spesielt mangler kompetansearbeidskraft, er dette en av de alvorligste utfordringene fylket nå står ovenfor. Tilgjengelighet og nærhet til høyere utdanning er da grunnleggende for at dette blir en mulighet for alle, og for at kompetansen beholdes i regionen.

Nord universitet som utdanningsinstitusjon hevder å satse på Helgeland. Så hva er egentlig status for Helgelandsregionen, der Nord angivelig har «satset» på høyere utdanning gjennom flere år?

For å belyse situasjonen både i Nordland og Helgeland, kan en se hvor mange studenter studiestedene har i forhold til regionenes størrelse. (Ant studenter gjelder utgang 2018).

En annen interessant sammenlikning er Finnmark fylke (75 000 innbyggere) der tilsvarende forholdstall er 2,9 %. Troms fylke (9 %) blir mindre relevant her, siden UiTs landsdelsdekkende og internasjonale studenttilfang stiller i en helt annen klasse. Vi ser uansett at Helgeland som fylkets nest største region (indeksnordland.no), stiller blant de svakeste i Nord-Norge på høyere utdanning.

Under Stortingets høring om nedleggelsene av Nesna og Sandnessjøen, gjentar altså Nord universitet at de likevel «satser på Helgeland». En noe ukomfortabel ledelse kunne 30. september fortelle Stortingskomiteen at det nå er Mo i Rana som er satsningsområdet.

Vel, la oss da se nærmere på Nords «satsning» i Mo i Rana og på Helgeland- så langt de senere årene.

I følge fusjonsplattformen fra 2015 var det uttalte målet for Nord universitet 2000 studenter på Helgeland. Før Nords inntreden viser grafen t.o.m. 2015 en jevn økning mot dette måltallet – altså mens Nesna ennå var selvstendig høgskole. Noen få år etter, kan så Nord universitet vise til en (nesten) halvering av studenttallet på Helgeland (2018). Dette er til alt overmål før nedleggelsene av Sandnessjøen og Nesna. Nedgangen er stort sett kontinuerlig, og gjelder alle studiesteder – inkludert campus Helgeland på Mo (DBH).

En satsing på nedleggelser og fjernstudier?

[annonse]
Hva ligger så bak denne utviklingen? En vet at departementet 2015 stoppet Nesnas
suksessfulle utenlandsstudier (som fikk fortsette andre steder). I tillegg har Nord Universitet bygd ned studier og fagmiljø både i Sandnessjøen, Nesna og Mo i Rana. For eksempel er IKT-studiet (bachelor og årsstudium i informasjonssystemer) på Mo avviklet tross stort behov for kompetanse innen dette fagfeltet. Fra Mo ble også nettstudiet IKT og læring fjernet, mens det i dag har kontoradresse Stjørdal. Totalt sett snakker vi om en betydelig nedgang i antall studieplasser på Helgeland.

Et annet mål på satsing er viljen til å bygge opp egne fagmiljø, der studenter daglig kan møte sine forelesere. Dette fordrer en viss studiestedsautonomi med rom for forsknings- og utviklingsaktivitet på campus. Studier hvor forelesere kun flys inn til samlinger, eller som kun tilbys nettbasert - er en lite god erstatning for denne nærheten. Mange frykter at nettopp dette blir realiteten for Helgelands fremtidige lærerstudenter, når Nord vedtok nedleggelse av en nærmest komplett lærerutdanning på studiested Nesna.

Selv om tall og tabeller ikke forteller alt, så er det uansett lite som indikerer en
utdanningssatsing i Mo i Rana som følge av Nords avvikling av Nesna og Sandnessjøen. Derimot har man sett en utvikling der resultatet så langt er en kraftig reduksjon av høyere utdanning på hele Helgeland.

Det er nå både Storting og Helgelands befolkning med utestemme bør stille spørsmålet: Nord universitet – er virkelig dette å satse på Helgeland?

For høyere utdanning på hele Helgeland –
førsteamanuensis Øyvind Hansen og lærer Kjetil Olsen

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.