Foto: Ann Kristin Kjærnli

"Satsning på utbedring og utvikling av infrastrukturen i Nord-Norge må fortsette"

– Utviklingen krever at regjeringen igangsetter tiltak som kan bidra til å sikre at befolkningen i fremtiden vil få tilbud om basale velferdstilbud, skriver Høyres fylkesledere Eivind Holst og Geir-Inge Sivertsen.

Høyre i Nord-Norge ber regjeringen Støre om å fortsette satsningen på å utvikle god infrastruktur for Nord-Norge. Vi henstiller spesielt om at tiltakene foreslått og vedtatt i Nasjonal Transportplan (NTP) realiseres i kommende periode. 

Over 30 prosent av landets veier er å finne i Nord-Norge. Infrastrukturen bringer store verdier fra kysten av Nord-Norge til utenlandske markeder. Da må veiene vedlikeholdes og oppgraderes for å sikre fortsatt god utvikling og verdiskapning i landsdelen.

Samferdselsutviklingen for myke trafikanter i landsdelen er utfordrende langs europaveiene i Nord-Norge. Vi henstiller til regjeringen at de arbeider målrettet med å utvikle ordninger som muliggjør at også myke trafikanter langs veiene i Nord-Norge får infrastruktur bygget. 

Landsdelen er helt avhengig av en luftfart som er velfungerende både for å bringe nordlendingene og varer ut av landsdelen, men enda viktigere, bidrar til å flytte besøkende til landsdelen. Markedet er størst utenfor Nord-Norge og en velfungerende luftfart muliggjør at flere markeder kan nås med varer, eller at markedet effektivt kan flyttes til landsdelen. 

Fiskerihavnene i Nord-Norge er mange i antall, og utgjør 40 prosent av landets fiskerihavner. NTP legger opp til at flere havneutbedringer i Nord-Norge skal igangsettes, og Høyre i Nord-Norge henstiller regjeringen om å sette fart i planene om helt nødvendige utbedringer og oppgraderinger. 

Kraftlinjer er viktig infrastruktur for å muliggjøre fremtidig vekst og utvikling. Det er særdeles viktig at regjeringen primært satser ressurser på å tilrettelegge for ønskede utbedringer i Nord-Norge, fremfor å satse ressurser på å bygge infrastruktur for å frakte mer kraft ut av landsdelen. Nord-Norge står overfor betydelige demografiske utfordringer både hva gjelder tilflytting til landsdelen, men også alderssammensetningen for mange av Nord-Norges kommuner. Utviklingen krever at regjeringen igangsetter tiltak som kan bidra til å sikre at befolkningen i fremtiden vil få tilbud om basale velferdstilbud. Et slik vektig tiltak er å sørge for at kraftoverskuddet i Nord-Norge kan anvendes på å skape ny virksomhet i hele landsdelen. 

Høyre i nord konkluderer også på at en viktig hindring til positiv utvikling er å finne i statsforvalterens oppdrag med å reise innsigelser til ulike utviklingsplaner. Høyre i Nord-Norge mener derfor det er særlig viktig at regjeringen er tydelige på at statsforvalternes primære oppdrag skal være å bidra til utvikling av landsdelens verdiskapning, og at lokaldemokratiet i den enkelte kommune i størst mulig grad tillegges vurderingsoppdraget mellom de ulike samfunnsinteressene. 

 

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.