Setter av 180 mill. til grønn næringsutvikling

Fylkesråden peker blant annet på det som skjer i Rana: – Det grønne skiftet skaper nye muligheter.

Dette sier  fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland, i forbindelse med fylkesrådets forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025. Forslaget blir lagt frem i morgen, onsdag, men Haukland kommer i dag med en liten budsjettlekkasje og forteller at fylkesrådet vil bruke 180 mill. på såkalt grønn næringsutvikling.

– Nærings- og samfunnsutviklingen i Nordland er i sterk omstilling. Derfor vil fylkesrådet bruke 180 millioner kroner frem mot 2025 for å støtte næringslivet inn i det grønne skiftet, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland. 

Haukland er full av optimisme på vegne av næringslivet i fylket.

 – I Nordland skjer det nå en rivende utvikling, der det grønne skiftet skaper nye muligheter for næringsutvikling. Internasjonale og nasjonale bedrifter ser til Nordland for å gjennomføre industrielle satsinger som vil bidra til å løse verdens klimautfordring. Nordland har ren energi, et betydelig kraftoverskudd og gode lokale forhold for nye industrielle muligheter. God industrikompetanse i regionen er en sentral del av dette. 

– Etablering av ny kraftforedlende industri, gjennom battericelleproduksjon i Mo i Rana og Narvik, og hydrogenproduksjon på steder som Mosjøen, Narvik og Glomfjord vil i årene fremover tilføre regionen mange nye arbeidsplasser. For å støtte et næringsliv i sterk omstilling inn i det grønne skiftet vil fylkesrådet bruke 180 millioner kroner til grønn omstilling frem mot 2025, sier Haukland. 

– Som et ledd i arbeidet med det grønne skiftet, bærekraft og sirkulærøkonomi vil fylkesrådet eksempelvis støtte aktivt opp om prosjekter som bidrar til å realisere elektrifiseringen av samfunnet. Dette er bare ett eksempel, det finnes uante nye muligheter og gode forutsetninger for næringslivet i Nordland inn idet jeg tror kan bli et grønt industrieventyr i fylket vårt, sier Haukland.  

– Et annet viktig grep vi tar overfor næringslivet er å tilføre over 100 millioner kroner  til Innovasjon Norge Nordland og Siva i 2022. Disse midlene skal støtte opp om klimaomstilling som bidrar til vekst og mye arbeidsplasser. Blant annet bidrar fylkeskommunen med midler til Invest in Nordland som en strategisk satsing nettopp for å få løst ut internasjonale investeringsmidler til sentrale næringer i Nordland, sier Haukland.

 

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.