Nordlandsdelegasjonen er avbildet sammen med partileder Bjørnar Moxnes, partisekretær Benedikte Pryneid Hansen fra Alta og 1. nestleder Marie Sneve Martinussen fra Kirkenes.

Sier nei til vindkraft og ytterligere strukturering av fiskeriflåten

Skrevet av Roger Marthinsen
12.05.2019 20:39

Under helgens landsmøte i Rødt ble uttalelser om fiskeripolitikk, nei til privatisering av persontogtrafikken på Nordlandsbanen og  nei til videre utbygging av vindkraft, vedtatt.

En uttalelse om Nord-Norgebanen ble oversendt landsstyret til sluttbehandling, etter som det kommer en foreløpig rapport fra Jernbanedirektoratet om noen dager som skal ut på høring.

Delegasjonene fra Nordland og Trøndelag gikk sammen om formuleringer i en uttalelse om fornybar kraft, der landsmøtet vedtok å si stopp i all videre utbygging av vindkraft på land. I stedet vil Rødt at det skal satses på å ruste opp gamle vannkraftverk, energieffektivisering og energisparing samt økt forskning og utvikling av havvind.

Når et gjelder fiskeri mener Rødt mener at ytterligere strukturering av fartøy under 11 meter må stanses, at torsketrålskonsesjonene som omfattes av tilbuds- og leveringsplikt må avvikles og de tilhørende torsk- og hysekvotene omfordeles til kystflåten. Minst 50 må gå til båter under 11 meter som er i merkeregisteret, der denye kvotene skal være uomsettelige og bundet til fylke. Omfordelingen av kvoter bør ta maksimalt 15-30 år, i tråd med at pliktkommisjonen har slått fast at det er varigheten til dagens trålkonsesjone, mener Rødt, som videre mener at periodisering av kvoter bør innføres, for å muliggjøre helårsdrift på fiskemottakene langs kysten.

Fra Rødt Nordland ble Per-Gunnar Skotåm og Synne Bjørbæk, fylkeslagets to toppkandidater, valgt inn i sentralstyret i partiet. Bjørbæk er varaordfører i Bodø og er ny i sentralstyret, mens fauskeværingen Skotåm, som er gruppeleder på fylkestinget, tok gjenvalg. I tillegg ble Hanne Bjerkvik fra Narvik valgt inn i landsstyret.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.