Civitas Kristin Clemet. Foto: CF-Wesenberg / kolonihaven.no

Skal fortelle hvordan vi kan bli flere i nord

Skrevet av Roger Marthinsen
10.06.2020 06:00

Økonomien i nord går godt, men vi blir færre nordlendinger. Hva skal til for å snu befolkningsnedgangen? Politisk interesserte ungdommer og representanter for næringslivet, tenketanker, mediene og akademia skal gi oppskriften.

Nordområdesenteret ved Nord Universitet i samarbeid med Civita inviterer til et åpent webinar om befolkningsutviklingen i Nord-Norge. Dette finner sted torsdag 11. juni.

Vår nordligste landsdel har opplevd sterk økonomisk vekst de siste ti årene, med jevn økning av antallet jobber i privat sektor. Likevel fortsetter en langvarig trend med en nedgang i befolkningen i Nord-Norge. For å møte denne utviklingen politisk må tiltak være kunnskapsbasert og gjennomtenkt.

Hva er verdien av en folkerik nordlig landsdel? Hvordan er befolkningsutviklingen i Nord-Norge sammenlignet med andre samfunn i nordområdene? Hvilke politiske svar finnes på utviklingen?

Dette panelet skal svare på spørsmålene:  

•          Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita.

•          Arne O. Holm, sjefredaktør for High North News.

•          Linda Beate Randal, direktør for Arktis hos Innovasjon Norge.

•          Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet.

•          Aleksandra Seljeseth, AUF.

[annonse]
•          Nicole Furnes, Unge Høyre.

Bård Ludvig Thorheim vil også delta i panelet, og han vil innlede. Thorheim er knyttet både til Nordområdesenteret og Civita. Han vil basert på innspillene fra webinaret ferdigstille et notat om temaet som skal lanseres høsten 2020 av Nordområdesenteret og Civita i fellesskap.

Mot slutten av panelsamtalen vil publikum få anledning til å stille spørsmål eller gi korte kommentarer. Webinaret blir ledet av Bård Borch Michalsen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.