Rehabiliteringen av Rana kraftverk starter til våren. Foto: Statkraft

Skal ruste opp for 2,2 milliarder

Skrevet av Roger Marthinsen
16.01.2020 11:00

Til våren er det oppstart for rehabilitering av Rana kraftverk, med ei kostnadsrammen er 800 millioner kroner. Dette er bare en av flere store investeringer Statkraft skal gjøre i Nord-Norge de neste årene.

Statkraft Region Nord iverksetter nye prosjekter i regionen til en samlet verdi av 460 millioner kroner. Samtidig ansetter Statkraft flere nye medarbeidere.

– Vi er inne i en periode med investeringsplaner de neste fem på ca. 2,2 milliarder kroner. Dette skal blant annet finansiere flere store rehabiliteringsprosjekter. Vi er fornøyd med at vi også øker bemanningen og opprettholder arbeidsplasser, sier regiondirektør i Statkraft, Dag Smedbold, i en pressemelding.

Det siste året har Statkraft rekruttert 12 medarbeidere og flere stillinger skal besettes i 2020. Antall ansatte i Nord-Norge er 150 medarbeidere, hvorav 120 jobber med vannkraft. I tillegg har Statkraft til enhver tid 10 til 15 lærlinger.

– Norsk vannkraft er unik fordi vi kan magasinere vannet og gjøre produksjonen regulerbar i motsetning til annen fornybar energi som vind og sol. Med vannkraften kan vi produsere når vi vil og trenger det mest. Det er en egenskap vannkraften er alene om, melder Statkraft i pressemeldingen.

I Statkraft Region Nord blir 2020 et år med flere store og krevende prosjekter:

  • I Rana kraftverk starter rehabilitering av vannveier i april. Kostnadsrammen er 800 millioner kroner og kraftverket vil være ute av drift i et halvt år.
  • Den store rehabiliteringen i Øvre Røssåga sluttføres. Øvre og Nedre Røssåga er til sammen det største rehabiliteringsprosjektet hittil i regionen på 210 GWh.
  • I Straumsmo og Innset starter man en større utskifting av elektrosystemer som har en kostnadsramme på opptil 300 millioner kroner.
  • I tillegg kommer blant annet flere damrehabiliteringsprosjekter blant annet Måsevann dam i Lebesby og Båtsvatn dam i Skjomen (Narvik).
– Målsettingen med å rehabilitere vannkraftverk er først og fremst å ta vare på en viktig ressurs og sørge for at kraftverkene fortsetter å levere strøm i nye 50 år. Per nå er det estimert at Statkraft gjennom rehabilitering/reinvesteringer i eksisterende kraftverk kan oppnå om lag 300-500 GWh ny produksjon i perioden 2021-2030, sier Smedbold.
 
Det første kraftverket i statlig regi i Norge, Glomfjord kraftverk fyller 100 år i år. Statkraft planlegger en markering i Glomfjord i oktober.

------

Statkraft

  • Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innfor vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi.
  • Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme.
  • Statkraft er en global markedsaktør i energihandel og har 3600 medarbeidere i 16 land.
     

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.