Kirsti Saxi og Reinert Aarseth undertegnet avtalen sammen med Kristin Hunstad i fylkeskommunen. Foto: Trond-Erlend Willassen

Skal legge til rette for å få flere med i idretten

Skrevet av Roger Marthinsen
28.12.2020 07:00

Idretten og fylkeskommunen spiller på lag i en avtale der ungdom, medvirkning og tiltak mot utenforskap står sentralt.

Nordland fylkeskommune og Nordland Idrettskrets har undertegnet en ny samarbeidsavtale for 2020-2024. Ungdom, medvirkning og tiltak mot utenforskap står sentralt i avtalen.

– Idretten har en svært viktig rolle som samfunnsutvikler, akkurat som fylkeskommunen. Derfor er det viktig at vi samarbeider godt på områder hvor det er naturlig, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi.

Fylkeskommunen har hatt en samarbeidsavtale med idrettskretsen tidligere, men i den nye avtalen er budskapet spisset og gjort klarere.

– Vi er svært fornøyd med den plattformen for videre samarbeid som vi nå har blitt enige om, sier styreleder i Nordland Idrettskrets, Reinert Aarseth.

Norges Idrettsforbund med 2,1 millioner medlemskap, er landets største frivillige organisasjon. Ca. hver fjerde nordlending er medlem i et idrettslag.

Saxi understreker at idretten skaper mange positive ringvirkninger som er av stor betydning, blant annet:

  • Et viktig sosialt samlingspunkt i lokalsamfunn.
  • En betydelig bidragsyter til økt fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv.
  • Fremmer av lokal identitet og stolthet på tvers av generasjoner og kulturell bakgrunn.
  • Arena for opplæring i og forståelse for betydningen av organisasjonsarbeid og frivillig arbeid i et moderne samfunn.
  • En skole i god oppdragelse, der barn og unge lærer betydningen av regler, felles laginnsats, fair play, yte sitt beste og ha respekt for motstanderen.
Både Saxi og Aarseth trekker fram barn og unge som det store satsingsfeltet i samarbeidsavtalen.

– Blant annet ønsker vi flere ungdommer inn som trenere og ledere i nordlandsidretten, gjennom trener- og lederkurs, sier Aarseth.

– Det er også et viktig poeng for oss å jobbe for at alle ungdommer skal kunne drive med idrett, selv om man eksempelvis har funksjonsutfordringer. Da er universell utforming av idrettsanlegg noe vie må vie stor oppmerksomhet. Vi vil også jobbe for at det ikke er økonomien til foreldrene som skal bestemme hva slags idrett barn og unge skal få ta del i, sier Saxi.

[annonse]
----------

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.